Mentrau Iaith Cymru

Small

Newyddion diweddaraf

Codi dros £11,000 i Glwb y Bont

Postiwyd Mawrth 26, 2020 yng nghategori Newyddion

Cyn i bandemig Coronafeirws effeithio ein bywydau, roedd trychinebau eraill wedi effeithio ardaloedd dros Gymru, sef Ciara a Dennis. Achosodd y ddwy s...

Grantiau i Wyliau Cymunedol Cerddorol Cymraeg 2020

Grantiau i Wyliau Cymunedol

Postiwyd Chwefror 28, 2020 yng nghategori Newyddion

DIWEDDARIAD: Yn ymateb i’r datblygiadau Coronafeirws, mae MIC wedi penderfynu symud y dyddiad cau i Fehefin 30ain, 2020. Bydd MIC yn ailasesu’r se...

Gwnewch y Pethau Bychain

Gwnewch y Pethau Bychain i’r Gymraeg

Postiwyd Chwefror 24, 2020 yng nghategori Newyddion

“Gwnewch y pethau bychain a welsoch ac a glywsoch gennyf i” oedd un o negeseuon enwocaf ein nawddsant cenedlaethol. Wrth ddathlu Dydd Gŵy...

Gwahoddiad i dendro_ Dylunio, gweinyddu, cefnogi a chynnal gwefannau

Gwahoddiad i dendro: Dylunio, gweinyddu, cefnogi a chynnal gwefannau

Postiwyd Chwefror 11, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae Mentrau Iaith Cymru yn chwilio am gwmni i ddylunio, gweinyddu, cynnal a chynnig cefnogaeth ar gyfer dwy wefan. Mae’r tendr hwn ar gyfer 2 ddarn ...

Adnoddau - Casey Tongue_trans heb llygaid copy

Cefnogi a Datblygu Cerddoriaeth Gymraeg

Postiwyd Chwefror 5, 2020 yng nghategori Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith yn gweithio’n agos gyda’r maes cerddoriaeth boblogaidd Cymraeg ar hyd y flwyddyn, o redeg clybiau a sesiynau cer...

Castell nedd port talbot

*SWYDD WAG* Swyddog Cymunedol Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot

Postiwyd Ionawr 31, 2020 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot yn chwilio am Swyddog Datblygu brwd ac egnïol i ymuno â’r tîm i hybu a chynyddu defnydd o’r Gymraeg o...

Yr Enillwyr

Cyhoeddi Enillwyr Gwobrau Mentrau Iaith

Postiwyd Ionawr 22, 2020 yng nghategori Newyddion

Cafodd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn Noson Dathlu’r Mentrau Iaith yng Ngwesty’r Marine Aberystwyth ar Ionawr 22ain, 2020 a gafodd ei noddi ga...