Newyddion

Gwenyn

Gwenyn

Dwi wrth fy modd yn sefyll o dan goeden llawn blodau yn y gwanwyn a gwrando ar ei choron betalog yn berwi gyda suo miloedd o wenyn. Bob blwyddyn ar 20 Mai, rydym yn dathlu diwrnod rhyngwladol y gwenyn, diwrnod a sefydlwyd gan y Cenhedloedd Unedig i werthfawrogi a...

Cyhoeddi manylion llawn Gŵyl Tawe 2024

Cyhoeddi manylion llawn Gŵyl Tawe 2024

Mae Menter Iaith Abertawe wedi cyhoeddi’r manylion llawn ar gyfer Gŵyl Tawe 2024 ar ddydd Sadwrn yr 8fed o Fehefin yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe. Yn ymuno gyda’r rhaglen cerddoriaeth fyw bydd Alffa, Rogue Jones, ac yn cloi’r diwrnod, Das Koolies. Mae...

Mai di-dor

Mai di-dor

Tyrd efo ni ar daith i fyd gwahanol. Dos i orwedd ar dy fol yn rhywle mewn gwair hir. Estyn chwyddwydr, a sbia drwy ei ffenest fach i fyd y pethau bychain. Edrycha’n ofalus ar ben gweiryn troed y ceiliog, ar betalau pysen y ceirw neu flodau llefrith, a rhyfedda at eu...

Y gylfinir…ac enwau eraill!

Y gylfinir…ac enwau eraill!

A wyddoch chi mai 21 Ebrill yw Diwrnod Gylfinir y Byd! Yn does yna ddiwrnod am bob dim? Pam felly bod y gylfinir yn haeddu ‘diwrnod’ arbennig? Fel sydd yn aml yn wir mae’r term Cymraeg safonol yn disgrifio aderyn hir-goes mwyaf Prydain i’r dim: yr aderyn efo’r...

Llygad Ebrill (ficaria verna)

Llygad Ebrill (ficaria verna)

Mae sawl peth yn nodi treigl amser rhwng gaeaf a gwanwyn, a blodau’r maes yw rhai o’r arwyddion amlwg. Gwelwch y briallu (er i'w gweld ers y Nadolig mewn ambell i le) yn darparu gwledd o flodau erbyn diwedd Chwefror, ac ar y dyddiau cynnes cyntaf, bydd gloÿnnod byw...