Mentrau Iaith Cymru

Small

Newyddion diweddaraf

Gwyliau’r Mentrau yn mynd ar-lein!

Postiwyd Mehefin 5, 2020 yng nghategori Newyddion

Er y siom o orfod gohirio gwyliau cymunedol cerddorol Cymraeg dros Gymru eleni, mae’r Mentrau yn parhau i fynd amdani a rhannu’r arlwy arl...

83641342_4175170182500884_5501987469932888064_n

Sesiwn sgwrsio yn troi’n rhyngwladol

Postiwyd Mehefin 4, 2020 yng nghategori Newyddion

Cyn y ‘clo mawr’ roedd sawl Menter Iaith yn cynnal sesiynau sgwrsio, paned a chlonc, bore coffi, peint a sgwrs a phob math o gyfleoedd i b...

Conwy

*2 Swydd Wag* Menter Iaith Conwy

Postiwyd Mai 26, 2020 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn Sir Conwy? Mae dwy swydd ran-amser angen eu llenwi ...

ras123 (600x400)(1)

Ras Rithiol o Gwmpas Cymru i Godi Arian i Iechyd Cymunedol

Postiwyd Mai 4, 2020 yng nghategori Newyddion Ras yr iaith

Mae ymgyrch Ras123 yn galw ar y cyhoedd i redeg un milltir (neu fwy) er mwyn codi arian i elusennau iechyd yng Nghymru yn ystod mis Mai.  Mae’r ymg...

cynllun dysgu Selog

Cynllun i Alluogi Pawb Ddysgu Cymraeg Adref

Postiwyd Ebrill 22, 2020 yng nghategori Newyddion

Mewn ymateb i apêl gan deuluoedd amrywiol, a phryder ehangach am anfantais fydd i’r plant nad ydynt yn derbyn Cymraeg yn eu haddysg adref, lansiwyd...

Ciando

Cynllun Menter Môn yn rhoi cyfle i giando

Postiwyd Ebrill 15, 2020 yng nghategori Newyddion

Oherwydd argyfwng Coronavirus, mae nifer o Weithwyr Iechyd ac Argyfwng yn chwilio am gartref dros dro. Mae Menter Môn yn cynnig help llaw gyda’r br...

magi ann

Eisteddfod Magi Ann

Postiwyd Ebrill 7, 2020 yng nghategori Newyddion

Gyda llawer o ddigwyddiadau wedi’u gohirio a’u canslo dros y misoedd nesaf gan gynnwys Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol, ni fydd M...