Mentrau Iaith Cymru

Small

Newyddion diweddaraf

Menter Iaith Sir Caerffili ar restr fer Gwobrau Elusennau Cymru

Postiwyd Tachwedd 13, 2019 yng nghategori Newyddion Newyddion

Mae Menter Iaith Sir Caerffili wedi cyrraedd y rhestr fer olaf ar gyfer y wobr Defnydd Gorau o’r Gymraeg yng Ngwobrau Elusennau Cymru 2019, a gynhel...

MenterIaithFFLINT_km133

Datblygu Cymunedau Dwyieithog yn y Gogledd Ddwyrain

Postiwyd Tachwedd 12, 2019 yng nghategori Newyddion

Eleni mae swyddogion newydd wedi eu penodi ym Menter Iaith Fflint a Wrecsam a Menter Iaith Sir Ddinbych er mwyn helpu cymunedau i sefydlu grwpiau cymu...

1

Cloncian i ymarfer Cymraeg

Postiwyd Hydref 28, 2019 yng nghategori Newyddion

Mae grwpiau ymarfer i ddysgwyr yn ymddangos ar hyd a lled y wlad, gyda’r Mentrau Iaith yn ganolog i fwyafrif y clybiau clonc yma. Creu cyfleoedd...

logo glas

Hysbyseb Swydd: Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (rhan amser)

Postiwyd Hydref 15, 2019 yng nghategori Hysbyseb Swydd

Cyflog: £11,933- £13,235 flwyddyn (18.5 awr yr wythnos) Cytundeb: Tan 31ain o Fawrth 2020 yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd gryf o ymestyn yn ddiby...

logo glas

Hysbyseb Swydd: Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (llawn amser)

Postiwyd yng nghategori Hysbyseb Swydd

Cyflog: £23,866- £26,470 flwyddyn (37 awr yr wythnos) Cytundeb: Tan 31ain o Fawrth 2020 yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd gryf o ymestyn yn ddibynn...

tafwyl

Tafwyl 2020 – Cyhoeddi Dyddiad a Chartref Newydd

Postiwyd yng nghategori Newyddion

Mae Menter Caerdydd yn falch o gyhoeddi ar ôl llwyddiant ysgubol y digwyddiad eleni, bydd Gŵyl Tafwyl 2020 yn cael ei chynnal dros benwythnos 19 ...

Diolch

Ar eich Marciau – Hybu’r Gymraeg yng Nglybiau Chwaraeon Ceredigion

Postiwyd Hydref 8, 2019 yng nghategori Newyddion

Ydych chi’n aelod o glwb chwaraeon yng Ngheredigion? Mae Cered a Ceredigion Actif am i chi ffurfio tîm i gynrychioli eich clwb yng nghystadleuaeth ...