Geiriau Gwyllt

Gwenyn

Gwenyn

Dwi wrth fy modd yn sefyll o dan goeden llawn blodau yn y gwanwyn a gwrando ar ei choron betalog yn berwi gyda suo miloedd o wenyn. Bob blwyddyn ar 20 Mai, rydym yn dathlu diwrnod rhyngwladol y gwenyn, diwrnod a sefydlwyd gan y Cenhedloedd Unedig i werthfawrogi a...

darllen mwy
Mai di-dor

Mai di-dor

Tyrd efo ni ar daith i fyd gwahanol. Dos i orwedd ar dy fol yn rhywle mewn gwair hir. Estyn chwyddwydr, a sbia drwy ei ffenest fach i fyd y pethau bychain. Edrycha’n ofalus ar ben gweiryn troed y ceiliog, ar betalau pysen y ceirw neu flodau llefrith, a rhyfedda at eu...

darllen mwy
Llygad Ebrill (ficaria verna)

Llygad Ebrill (ficaria verna)

Mae sawl peth yn nodi treigl amser rhwng gaeaf a gwanwyn, a blodau’r maes yw rhai o’r arwyddion amlwg. Gwelwch y briallu (er i'w gweld ers y Nadolig mewn ambell i le) yn darparu gwledd o flodau erbyn diwedd Chwefror, ac ar y dyddiau cynnes cyntaf, bydd gloÿnnod byw...

darllen mwy
Corryn rafft y ffen

Corryn rafft y ffen

I ddathlu Diwrnod Gwlypdiroedd Rhyngwladol mis yma, cawsom gyfle i fwrw golwg ar fywyd gwyllt sy’n brin ac anghyffredin iawn… y corryn rafft y ffen!   Oeddech chi'n gwybod mai Camlas y Tennant ym Mhant-y-Sais, Pentrecaseg yw unig gartref Cymraeg corryn rafft y...

darllen mwy
Aderyn y to

Aderyn y to

Mae penwythnos gwylio adar yr ardd newydd fod, a bydd llawer ohonoch wedi treulio awr yn cyfrif faint o adar, a pha rywogaethau, oedd yn ymweld â’ch gerddi. Roeddwn innau wedi ail-lenwi’r tiwbs hadau rai dyddiau ynghynt, a dyma fi yng nghuddfan yr ystafell fyw gyda...

darllen mwy
Aeron

Aeron

Oes na fwy o aeron ar y drain gwynion eleni nag mewn blynyddoedd o’r blaen? Neu ydyn nhw’n fwy coch? Bob blwyddyn, mae ‘na rywbeth yn sefyll allan: mwy o afalau ar y coed, y coed masarn yn agor eu dail yn gynt, y cae yn wyn o flodau llefrith. Eleni, dwi’n tybio bod yr...

darllen mwy