Gwreiddiau Gwyllt

Dyma ni ar ddechrau’r haf a mae prosiect Gwreiddiau Gwyllt yn mynd o nerth i nerth. Rydym wedi bod yn brysur yn hel adnoddau, gwneud cysylltiadau a threfnu gweithgareddau byd natur yn y Gymraeg. Dyma raglen Menter Iaith Conwy yn ystod mis Mehefin. Cadwch eich llygaid ar agor am raglen yr haf!

Beth am ddarllen ein blog misol Geiriau Gwyllt i ddarganfod mwy o wybodaeth difyr iawn am fywyd gwyllt yng Nghymru?

Rydym yn falch o rannu tudalen blaen taflen cyffrous rydym wedi’i chyhoeddi ar y cyd â Chyngor Llyfrau Cymru i hyrwyddo llyfrau natur yn y Gymraeg, Edrychwch allan amdani hi yn eich siop lyfrau neu llyfrgell lleol

.

Mae’r Swyddogion Maes, Judith@mentrauiaith.cymru yn Sir Gonwy a Siwan: swyddog@micnpt.cymru yng Nghastell-nedd Port Talbot, wedi cynnal gweithgareddau hwyliog ym mhob cwr o’u hardaloedd, gyda grwpiau o bobl ifanc, teuluoedd a siaradwyr newydd. Dyma flas ar rai gweithgareddau diweddar:

“Hoffwn i ddychwelyd yn y dyfodol. Hefyd, pan es i am dro trwy coedwig heddiw dw i’n chwilio am blanhigion ac yn trio cofio eu henwau Cymraeg.”

Mae nifer o Fentrau Iaith eraill hefyd wrthi’n trefnu gweithgareddau byd natur ar gyfer misoedd y gwanwyn a’r haf. O ganlyniad i brosiect Gwreiddiau Gwyllt, dylai sefydliadau, grwpiau ac unigolion allu cael gafael ar adnoddau ynglŷn ậ byd natur yn y Gymraeg dipyn haws yn y dyfodol. Cysylltwch â’r Rheolwr Prosiect Siân am fwy o wybodaeth: sian@mentrauiaith.cymru. Mae Mentrau Iaith Cymru yn ddiolchgar i Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Rheolwr Prosiect Gwreiddiau Gwyllt, Siận Shakespear:
sian@gwreiddiaugwyllt.cymru neu 01492 643401