Cardiau Geirfa – Say it in … Cymraeg

Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb. Dyma rai geiriau a brawddegau i ti eu rhannu gyda phawb.