Y Mentrau Iaith

Cryfhau'r Gymraeg yn y Gymuned

Dod o Hyd i fy Menter Iaith Leol

Say it in … Wcreineg

Rhoi croeso i’n cymunedau trwy helpu pobl o Wcrain i ddysgu Cymraeg a helpu Cymry Cymraeg i ddysgu ychydig o Wcreineg

Gŵyl Rhuthun

Bydd Gorffennaf 2il yn nhref Rhuthun yn atseinio gyda cherddoriaeth o bob math - caiff yr wyl hon ei chefnogi gan Fenter Iaith Sir Ddinbych.

*Swydd* Menter Iaith Fflilnt a Wrecsam

MENTER IAITH FFLINT A WRECSAM Mudiad lleol yw Menter Iaith Fflint a Wrecsam sy’n hybu a hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg yn y gymuned. SWYDDOG GWEITHGAREDDAU CYMUNEDOL Rydym yn chwilio am berson brwd ac egnïol i weithio gyda ni drwy gynnal ystod eang o...

Ogi Ogi Ogwr

Menter Bro Ogwr sydd yn trefnu diwrnod lawn ym Mharc Gwledig Bryngarw - cofia fynd at dy flanced picnic!

Pecyn Gwybodaeth Tendr Marchnata, dyddiad cau 10.6.22

Pecyn Gwybodaeth tendr gwaith Marchnata “Gwirfoddoli a’r Gymraeg 2022” Mentrau Iaith Cymru...

*Swydd wag* Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy

Swyddog Datblygu Cymunedol Ardal MynwyYdych chi’n hoffi trefnu gweithgareddau ac yn caru’r Gymraeg? Mae Sefydliad Elusennol Corfforedig Menter Iaith BGTM (rhif elusennol 1181104) yn chwilio am berson arbennig i adeiladu ar y gwaith o hyrwyddo a datblygu’r cyfleoedd i...
RT @fflintawrecsam: 🐻Picnic gyda Tedi 🐻 Ymuna gyda ni a un o hoff ffrindiau Magi Ann, Tedi, am hwyl a sbri 🤩 Join us and Tedi for a fun…

Darllen mwy...

Digwyddiadau