Y Mentrau Iaith

Cryfhau'r Gymraeg yn y Gymuned

Dod o Hyd i fy Menter Iaith Leol

Y Mentrau Iaith yn cynnig swyddi Cymraeg i bobl ifanc

Mae rhwydwaith y Mentrau Iaith yn cynnig 29 lleoliad gwaith dros Gymru i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed fel rhan o gynllun swyddi Kickstart.   Mae’r swyddi’n amrywio o waith gweinyddol a marchnata i swyddi blaen tŷ gyda sgiliau’r Gymraeg yn hanfodol...

Cydweithio i hyrwyddo busnesau awyr agored Cymraeg

Mae Mentrau Iaith Gwynedd (Hunaniaith), Bangor, Conwy a Môn yn cydweithio i lansio cynllun CAMU.  Ymgyrch yw CAMU i greu brand i gyd hyrwyddo busnesau awyr agored sy’n gallu darparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg a chynnig profiad Cymreig gwirioneddol i...

Clwb Theatr Cymru yn ôl!

Mae’r Mentrau Iaith a Theatr Genedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi eu bod yn cynnal Clwb Theatr Cymru eto eleni er mwyn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd creadigol a hybu sgiliau perfformio i blant ledled Cymru dros yr haf. Bydd Clwb Theatr Cymru yn dod â phlant Cymru...

Cyhoeddi Enillwyr Cenedlaethol Cwis Dim Clem

Ry'n ni'n falch iawn o gyhoeddi buddugwyr y gystadleuaeth, aeth yn genedlaethol am y tro cyntaf eleni: 1af - Ysgol Pencae, Caerdydd 2il - Ysgol Teilo Sant, Llandeilo 3ydd - Ysgol Rhyd y Grug, Aberfan Gelli ddarllen mwy am y cwis yma. Cafodd y canlyniadau eu cyhoeddi...

*Swydd Wag* Gweithiwr Chwarae Menter Bro Ogwr

Mae Menter Bro Ogwr yn chwilio am unigolyn ymroddedig, brwdfrydig ac uchel eu cymhelliant i ymuno â'r tîm er mwyn cyflawni rôl Gweithiwr Chwarae Clwb Bananas Bro Ogwr. Oriau: Dydd Llun 3:30 – 5:30  a gwaith achlysurol Tâl: i'w gadarnhau yn dibynnu ar gymwysterau...

Beth sy’ ‘mlaen yn Ffiliffest ’21?!

Mae gŵyl flynyddol Ffiliffest, sy'n cael ei chynnal gan Menter Caerffili, ymlaen ddydd Sadwrn, Mehefin 19. Eleni mae’r ŵyl yn ddigidol, sy’n rhoi blas o’r hyn byddai wedi ymddangos o fewn waliau Castell Caerffili; cerddoriaeth fyw, celf a chrefft, stondinwyr lleol,...
RT @MenterCaerdydd: Gweithdy Actorion ac Awduron AM DDIM gyda ‘The Open Room’ Ewch i’r wefan i gofrestru: https://t.co/ao2zLcrxME https://…

Darllen mwy...

Digwyddiadau