Y Mentrau Iaith

Cryfhau'r Gymraeg yn y Gymuned

Dod o Hyd i fy Menter Iaith Leol

Dysgu canu “Yma o Hyd” a dysgu am hanes Cymru

Dysgu canu "Yma o Hyd" Mae'r gân anthemig "Yma o Hyd" sy' bellach wedi dod yn anthem i dîm pêl-droed Cymru yn sôn am heriau i Gymru a'r Gymraeg yn hanes y wlad ac mae'n rhoi gobaith hefyd - ry'n ni yma o hyd wedi'r cyfan!  Mae'r Mentrau Iaith yn cefnogi cwmni...

*Swydd* Cyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

*Swydd* Cyfarwyddydd Mentrau Iaith Cymru

Murluniau pêl-droed yn ymddangos ar draws Cymru

Dyma'r murluniau sydd wedi ymddangos hyd yn hyn. Cadwch eich llygaid ar agor am fwy! Joe Allen yn Arberth Gareth Bale yng Nghaerdydd Joe Rodon yn Abertawe Rhys Norrington-Davies yn Bow Street Harry Wilson yng Nghorwen Ethan Ampadu yn Nyffryn Nantlle Rob Page a Jimmy...

Cyhoeddi enillydd cystadleuaeth het bwced

Fe wnaeth dros 5,400 o blant gymryd rhan yng nghystadleuaeth dylunio het bwced y Mentrau Iaith. Mae’r Mentrau Iaith yn diolch i’r plant i gyd, eu rhieni a’u hysgolion am gystadlu. Dechrau mis Hydref lansiodd y Mentrau Iaith y gystadleuaeth i blant a phobl ifanc dan 18...

Peintio Cymru’n goch gyda murluniau pêl-droed

I ddathlu tîm pêl-droed Cymru a’i lwyddiant o gyrraedd Cwpan y Byd Pêl-droed, mae’r Mentrau Iaith yn cyhoeddi cyfres o furluniau ar draws Cymru. Mae’r murlun cyntaf gyda Joe Allen yn Arberth eisoes wedi cael tipyn o sylw gyda rhieni Joe Allen ei hunain yn rhoi sêl...
RT @TomosAbertawe: 3. @ghbonello + @LowriEvansMusic 📅 8.12 / Tŷ Tawe https://t.co/1CX6ffNJGe

Darllen mwy...

Digwyddiadau