Y Mentrau Iaith

Cryfhau'r Gymraeg yn y Gymuned

Dod o Hyd i fy Menter Iaith Leol

*Swyddi newydd* gyda Menter Iaith Rhondda Cynon Taf – clybiau carco

Wyt ti'n mwynhau gweithio gyda phlant? Hoffet ti weithio mewn un o'r clybiau carco a chwarae mae'r Fenter Iaith yn eu rhedeg yn y Sir? Dos i gael golwg ar y swyddi newydd sydd ar gael!

Diwrnod Shwmae Su’mae – Dathlu’r 10

Ers 10 mlynedd bellach rydym yn dathlu diwrnod Shwmae / Su’mae a’r Gymraeg ar y 15fed o Hydref. Sut wyt ti’n dathlu eleni? Dyma rai gweithgareddau mae’r Mentrau Iaith yn eu cynnal. Cerddoriaeth13/10 – Sesiwn Werin Tŷ Tawe am 7yh13/10 – Gig Bwncath, Canolfan...

Prosiect ‘Gwreiddiau Gwyllt’ i danio diddordeb mewn byd natur yn y Gymraeg

Fel mae cerdd anfarwol Harri Web ‘Colli Iaith’ yn ei fynegi, os collwn iaith collwn gymaint mwy na dim ond geiriau! Mae’n ymdrech barhaol i warchod a hyrwyddo defnydd o dermau cynhenid Cymraeg ac mae hyn mor wir am y maes amgylcheddol. Yn wir, mae argyfwng newid...

Ar Droed – teithiau byd natur gyda Iolo Williams

Mae’r gyfres lwyddiannus o deithiau tywys ‘Ar Droed’ yn parhau.

Penodi Myfanwy Jones yn Gyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Myfanwy Jones wedi’i phenodi’n Gyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

Taith The Gentle Good

CYHOEDDI’R AIL DAITH O GYLCHDAITH NEWYDD PYST A’R MENTRAU IAITH

Digwyddiadau