Y Mentrau Iaith

Cryfhau'r Gymraeg yn y Gymuned

Dod o Hyd i fy Menter Iaith Leol

*Swydd Wag* Prif Weithredwr Menter Iaith Caerdydd a Menter Iaith Bro Morgannwg

Trosolwg Rydym yn chwilio am arweinydd ysbrydoledig sy'n angerddol dros y Gymraeg i arwain y ddwy Fenter yn llwyddiannus i hyrwyddo ac ehangu’r cyfleoedd cymdeithasol i ddefnyddio’r Gymraeg ar hyd a lled Caerdydd a Bro Morgannwg. Cyflogwr: Menter Caerdydd a Menter...

*Swydd Wag* Prif Weithredwr Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Rydym yn chwilio am unigolyn brwd i arwain a datblygu gweithgareddau arloesol a chymunedol ymhlith pobl Rhondda Cynon Taf. Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn arwain tim o staff amrywiol gan weithio tuag at y nod o hyrwyddo’r...

*Swydd Wag* Menter Iaith Bangor

Swyddog Datblygu Canolfan Iaith Bangor Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg ym Mangor? Mae Menter Iaith Bangor a Chyngor Gwynedd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i arwain y gwaith a datblygu syniadau newydd ac...

Gŵyl Tawe – Gŵyl Newydd i Abertawe

Mae Menter Iaith Abertwe yn gyffrous iawn i allu cyhoeddi gŵyl iaith Gymraeg newydd ar gyfer Abertawe! Bydd Gŵyl Tawe yn digwydd tu allan i dafarn y Railway Inn yng Nghilâ ar ddydd Sadwrn y 4ydd o Fedi. Bydd cerddoriaeth fyw gan Papur Wal, Mari Mathias, a Bwca, a DJs...

*Swydd Wag* Swyddog Cymunedol Menter Bro Ogwr

Mae Menter Bro Ogwr yn chwilio am Swyddog Cymunedol brwd ac egnïol i ymuno â'r tîm i hybu a chynyddu defnydd o'r Gymraeg o fewn cymunedau Pen-y-bont ar Ogwr trwy gynnal ystod eang o weithgareddau a phrosiectau. Cyflogwr: Menter Bro Ogwr Sir: Pen-y-bont ar Ogwr Cyflog:...

30 Mlynedd o Fentro

Mae'r rhwydwaith yn dathlu 30 mlynedd ers sefydlu'r Fenter Iaith Gyntaf. Ymuna â ni i edrych yn ôl ac edrych ymlaen i'r 30 mlynedd nesaf yng nghwmni Dafydd Iwan fel rhan o raglen Cymdeithasau Eisteddfod AmGen. Cafodd y sgwrs ei recordio ymlaen llaw ym mis Gorffennaf...
RT @menterbroogwr: DYDD SUL! | SUNDAY! Diwrnod Rhyngwladol 'Siarad fel môr-leidr'! Happy International ‘Talk like a pirate’ day! Dal llefy…

Darllen mwy...

Digwyddiadau