Y Mentrau Iaith

Cryfhau'r Gymraeg yn y Gymuned

Dod o Hyd i fy Menter Iaith Leol

30 Mlynedd o Fentro

Mae'r rhwydwaith yn dathlu 30 mlynedd ers sefydlu'r Fenter Iaith Gyntaf. Ymuna â ni i edrych yn ôl ac edrych ymlaen i'r 30 mlynedd nesaf yng nghwmni Dafydd Iwan fel rhan o raglen Cymdeithasau Eisteddfod AmGen. Cafodd y sgwrs ei recordio ymlaen llaw ym mis Gorffennaf...

Y Mentrau Iaith yn cynnig swyddi Cymraeg i bobl ifanc

Mae rhwydwaith y Mentrau Iaith yn cynnig 29 lleoliad gwaith dros Gymru i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed fel rhan o gynllun swyddi Kickstart.   Mae’r swyddi’n amrywio o waith gweinyddol a marchnata i swyddi blaen tŷ gyda sgiliau’r Gymraeg yn hanfodol...

Cydweithio i hyrwyddo busnesau awyr agored Cymraeg

Mae Mentrau Iaith Gwynedd (Hunaniaith), Bangor, Conwy a Môn yn cydweithio i lansio cynllun CAMU.  Ymgyrch yw CAMU i greu brand i gyd hyrwyddo busnesau awyr agored sy’n gallu darparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg a chynnig profiad Cymreig gwirioneddol i...

Clwb Theatr Cymru yn ôl!

Mae’r Mentrau Iaith a Theatr Genedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi eu bod yn cynnal Clwb Theatr Cymru eto eleni er mwyn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd creadigol a hybu sgiliau perfformio i blant ledled Cymru dros yr haf. Bydd Clwb Theatr Cymru yn dod â phlant Cymru...

Cyhoeddi Enillwyr Cenedlaethol Cwis Dim Clem

Ry'n ni'n falch iawn o gyhoeddi buddugwyr y gystadleuaeth, aeth yn genedlaethol am y tro cyntaf eleni: 1af - Ysgol Pencae, Caerdydd 2il - Ysgol Teilo Sant, Llandeilo 3ydd - Ysgol Rhyd y Grug, Aberfan Gelli ddarllen mwy am y cwis yma. Cafodd y canlyniadau eu cyhoeddi...

*Swydd Wag* Gweithiwr Chwarae Menter Bro Ogwr

Mae Menter Bro Ogwr yn chwilio am unigolyn ymroddedig, brwdfrydig ac uchel eu cymhelliant i ymuno â'r tîm er mwyn cyflawni rôl Gweithiwr Chwarae Clwb Bananas Bro Ogwr. Oriau: Dydd Llun 3:30 – 5:30  a gwaith achlysurol Tâl: i'w gadarnhau yn dibynnu ar gymwysterau...
Brwdfrydig am y Gymraeg? Dere i weithio gyda Mentrau Iaith Cymru! Swydd ar gael trwy'r cynllun #kickstart E-bostia… https://t.co/kqPvThMqCJ

Darllen mwy...

Digwyddiadau