Y Mentrau Iaith

Cryfhau'r Gymraeg yn y Gymuned

Dod o Hyd i fy Menter Iaith Leol

Caneuon Dafydd Iwan yn ysbrydoli

Mae’r Mentrau Iaith ar draws Cymru yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau cyffrous i ddathlu tîm pêl-droed Cymru a’u llwyddiant o gyrraedd Cwpan y Byd Pêl-droed yn Qatar eleni. Caneuon Dafydd Iwan ydy'r ysbrydoliaeth, gyda gweithgareddau ar gyfer pawb ar draws y...

Pecyn Trefnu Digwyddiad Cerddorol

Mae Mentrau Iaith Cymru wedi creu pecyn cymorth i bawb allu trefnu digwyddiad cerddorol byw yn eu cymunedau. Mae'r pecyn ar gael i'w gweld yma - rhed drwy'r tudalennau yma: Llyfr-Gwaith-Y-Mentrau-IaithDownload Bu i'r Mentrau Iaith drefnu a chyd-weithio ar dros 400 o...

Gŵyl Newydd – Casnewydd

Gŵyl Gelfyddydol a Diwylliannol Gymraeg Casnewydd ydy Gŵyl Newydd sydd yn digwydd eleni ar Ddydd Sadwrn, Medi 24ain yn Theatr Glan yr Afon, Casnewydd. Mae'r ŵyl yn cael ei chefnogi gan Fentrau Iaith Casnewydd a Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy. Mae hi AM DDIM gan...

Cerddoriaeth Iaith Gymraeg yn Abertawe

Mae Menter Iaith Abertawe yn falch iawn i lansio prosiect newydd a fydd yn gweld cyfres o ddigwyddiadau cerddoriaeth fyw iaith Gymraeg, dwyieithog, ac amlieithog ar draws y ddinas dros y ddwy flynedd nesaf. Mae’r prosiect yn anelu i adeiladu ar y sîn cerddoriaeth...

Cyfle i weithio gyda Menter Iaith Conwy – Swyddog Ardal Arfordirol a Chymorth Gweinyddol (Cyfnod Mamolaeth)

Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’rGymraeg yn Sir Conwy? Yn gyfrifol am arwain gwaith maes Menter Iaith Conwy yn ardal wledig y Sir. Amcan y gwaithyw creu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol. Bydd hyn yn...

Cyhoeddi Fframwaith Gwirfoddoli a’r Gymraeg a lansio ymgyrch denu mwy o wirfoddolwyr 

Ar fore Iau’r 4ydd o Awst am 11:30am ar stondin y Mentrau Iaith (C9) ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Tregaron fe lansiodd Mentrau Iaith Cymru (MIC) Gwirfoddoli a’r Gymraeg ac ymgyrch denu mwy o wirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg. Pen llanw camau cyntaf prosiect...
RT @MenterSirBenfro: Diwrnod arall o glocsio 'da @Twudur - dau ysgol yn Abergwaun heddi. @GlannauG ac @HNSFishguard Diolch am y croeso. ht…

Darllen mwy...

Digwyddiadau