Y Mentrau Iaith

Cryfhau'r Gymraeg yn y Gymuned

Dod o Hyd i fy Menter Iaith Leol

Cyfle i weithio gyda Menter Iaith Conwy – Swyddog Ardal Arfordirol a Chymorth Gweinyddol (Cyfnod Mamolaeth)

Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’rGymraeg yn Sir Conwy? Yn gyfrifol am arwain gwaith maes Menter Iaith Conwy yn ardal wledig y Sir. Amcan y gwaithyw creu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol. Bydd hyn yn...

Cyhoeddi Fframwaith Gwirfoddoli a’r Gymraeg a lansio ymgyrch denu mwy o wirfoddolwyr 

Ar fore Iau’r 4ydd o Awst am 11:30am ar stondin y Mentrau Iaith (C9) ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Tregaron fe lansiodd Mentrau Iaith Cymru (MIC) Gwirfoddoli a’r Gymraeg ac ymgyrch denu mwy o wirfoddolwyr sy’n siarad Cymraeg. Pen llanw camau cyntaf prosiect...

Amrywiaeth ddyddiol gan y Mentrau Iaith yn cael ei ddarlledu’n fyw ar yr awyr

Bydd pob diwrnod ar stondin y Mentrau Iaith a Cered - Menter Iaith Ceredigion ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron eleni, yn canolbwyntio ar themâu gwahanol.  Mae'r Mentrau Iaith yn gweithio at gynyddu defnydd o'r Gymraeg yn ein cymunedau ym mhob...

Profiad ymwelwyr a’r iaith Gymraeg

Arolwg ar gyfer ymwelwyr a Bwrdeistref Sirol Conwy sy’n siarad Cymraeg Rydym yn casglu gwybodaeth am eich barn tuag at yr iaith Gymraeg fel y gallwn archwilio ffyrdd newydd o wella’r profiad ymwelwyr ym Mwrdeistref Sirol Conwy. Bydd eich barn chi yn ein helpu ni i...

*Tendr* Menter Iaith Conwy / Meithrinfa Derwen Deg

Gwahoddiad i dendro i weithio gyda Menter Iaith Conwy a Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg Cynllun Datblygu Asedau (cyllidwyd gan Gronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru Cam 3, a weinyddwyd gan CGGC) Dyma gyfle i weithio ar gynlluniau cyffrous ac arloesol sydd wedi cael eu...

Ar Droed – Cerdded gyda Iolo Williams

Bu'r Mentrau Iaith gyd-weithio gyda'r Ganolfan Dysgu Cymraeg dros fisoedd y gwanwyn a'r haf yn cynnig teithiau cerdded ar hyd a lled Cymru gyda neb llai na'r naturiaethwr enwog Iolo Williams yn arwain ar bedair ohonynt. Roedd y teithiau yn cynnig cyfleoedd i bobl...
RT @menterabertawe: ICYMI 📢 Menter Iaith Abertawe x @SwanseaMusicHub yn cyflwyno... 💥 @nfamady_kouyate 💥 @tom_emlyn 📅 6.10 📌 @CopperSw…

Darllen mwy...

Digwyddiadau