Y Mentrau Iaith

Cryfhau'r Gymraeg yn y Gymuned

Dod o Hyd i fy Menter Iaith Leol

Dod o Hyd i fy Menter Iaith Leol

Dathlu Dydd Gŵyl Dewi

Mae'r Mentrau Iaith yn trefnu neu'n cyd-drefnu llwyth o ddigwyddiadau a gweithgareddau i ddathlu dydd Gŵyl Dewi, diwrnod nawddsant Cymru. O gigs a chyngherddau (mae'n rhaid yng ngwlad y gân!) i nosweithiau cawl a chân i orymdeithiau a phartïon stryd - mae yna rywbeth...

Gŵyl Croeso Abertawe

Cynhelir dathliadau Dydd Gŵyl Dewi blynyddol Cyngor Abertawe, Gŵyl Croeso Abertawe, dros bedwar diwrnod o 29 Chwefror a bydd yn cynnwys cerddoriaeth fyw, arddangosiadau coginio, adloniant i'r teulu a gorymdaith stryd. Mae'r lleoliadau amrywiol yn cynnwys canol y...

*Swydd newydd* – Prif Swyddog Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn chwilio am berson brwdfrydig ac egnïol i arwain y gwaith strategol o gynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau siroedd y Fflint a Wrecsam Cyflog:  £28,000 – £35,000 (yn ddibynnol ar sgiliau a phrofiad) + pensiwn...

Hapus i Siarad

Busnesau bach sy’n “Hapus i Siarad” yn helpu dysgwyr Cymraeg i siarad yr iaith yn eu cymunedau

*Swydd newydd* – Swyddog Gwasanaethau Plant a Theuluoedd Menter Bro Ogwr

Math o gytundeb: Dros Dro (cyflenwi cyfnod mabwysiadu) Cyflogwr: Menter Bro Ogwr Sir: Pen-y-Bont ar Ogwr Cyflog: hyd at £24,290.33 y flwyddyn pro rata (yn ddibynnol ar brofiad a sgiliau) Oriau: hyd at 20 awr yr wythnos DISGRIFIAD Gwaith Swyddog Gwasanaethau plant a...

Digwyddiadau