Y Mentrau Iaith

Cryfhau'r Gymraeg yn y Gymuned

Dod o Hyd i fy Menter Iaith Leol

MENTRAU IAITH CYMRU A PYST YN LANSIO CYLCHDAITH GIGS NEWYDD

Mae Mentrau Iaith Cymru a PYST wedi cyhoeddi eu bod am gydweithio i lansio a datblygu cylchdaith gigs newydd ar gyfer artistiaid Cymraeg. Bydd y daith gyntaf yn digwydd yn y Gwanwyn. Nôd y gylchdaith yw cynnig cyfleon i artistiaid deithio Cymru gyda’r pwyslais ar...

Dathlu’r Mentrau Iaith

Daeth swyddogion gweithgar y Mentrau Iaith at ei gilydd mewn dathliad ar Ionawr 26ain eleni - noson er mwyn dathlu gwaith y Mentrau ym mhob cwr o Gymru. Bu i griw Mentrau Iaith Cymru drefnu’r noson gyda chydweithrediad Radio Cymru 2 gyda dau o’u cyflwynwyr,...

*Swydd* Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Swyddog Gweithgareddau Cymunedol Menter Iaith Fflint a Wrecsam Nod y Mentrau Iaith ydy hyrwyddo defnydd y Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd yn eu cymunedau lleol. Sefydlwyd y Fenter Iaith gyntaf yng Nghwm Gwendraeth yn 1991, ac erbyn hyn mae 22 Menter Iaith yn...

Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg

Canlyniadau Cyfrifiad 2021 ar y Gymraeg Wrth ymateb i ffigurau Cyfrifiad 2021 ar yr iaith Gymraeg, mae Mentrau Iaith Cymru yn galw ar y Llywodraeth i ganolbwyntio o’r newydd ar sicrhau cynnydd yn y defnydd o’r iaith ar lawr gwlad. Daw hyn ar ôl i’r Cyfrifiad ddangos...

Dysgu canu “Yma o Hyd” a dysgu am hanes Cymru

Dysgu canu "Yma o Hyd" Mae'r gân anthemig "Yma o Hyd" sy' bellach wedi dod yn anthem i dîm pêl-droed Cymru yn sôn am heriau i Gymru a'r Gymraeg yn hanes y wlad ac mae'n rhoi gobaith hefyd - ry'n ni yma o hyd wedi'r cyfan!  Mae'r Mentrau Iaith yn cefnogi cwmni...

*Swydd* Cyfarwyddwr Mentrau Iaith Cymru

*Swydd* Cyfarwyddydd Mentrau Iaith Cymru

RT @SaithSeren: #DyddMiwsigCymru @SaithSeren 10/02 Morgan Elwy a'r Band Dafydd Hedd a'r Band Y Newyddion Tesni Hughes Bydd artistiaid Cym…

Darllen mwy...

Digwyddiadau