Y Mentrau Iaith

Cryfhau'r Gymraeg yn y Gymuned

Dod o Hyd i fy Menter Iaith Leol

*Swydd Wag* Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Rydym yn chwilio am Swyddog Datblygu brwd ac egnïol i ymuno â’r tîm i hybu a chynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn cymunedau siroedd y Fflint a Wrecsam drwy gynnal ystod eang o weithgareddau a phrosiectau cyffrous. Swydd llawn amser am gyfnod penodol o flwyddyn gyda’r...

*Swyddi Gwag* Menter Dinefwr

Mae gan Fenter Dinefwr nifer o swyddi yn cael eu hysbysebu yn dilyn agor Canolfan Gymraeg newydd yn Llandeilo. Bydd Canolfan Hengwrt sydd yng nghanol y dref, yn ganolbwynt i nifer o ddigwyddiadau yn y dref a'r ardal ehangach. Mae'r Ganolfan wedi cael thrawsnewid dros...

Y Mentrau Iaith yn chwilio am Siôn Corn Cymraeg!

A fydd Siôn Corn yn dod i dy ardal di? Bydd e’n siarad Cymraeg? Gad i’r Fenter Iaith wybod NAWR er mwyn rhannu’r neges!

Gŵyl Tawe – Gŵyl Newydd i Abertawe

Mae Menter Iaith Abertwe yn gyffrous iawn i allu cyhoeddi gŵyl iaith Gymraeg newydd ar gyfer Abertawe! Bydd Gŵyl Tawe yn digwydd tu allan i dafarn y Railway Inn yng Nghilâ ar ddydd Sadwrn y 4ydd o Fedi. Bydd cerddoriaeth fyw gan Papur Wal, Mari Mathias, a Bwca, a DJs...

30 Mlynedd o Fentro

Mae'r rhwydwaith yn dathlu 30 mlynedd ers sefydlu'r Fenter Iaith Gyntaf. Ymuna â ni i edrych yn ôl ac edrych ymlaen i'r 30 mlynedd nesaf yng nghwmni Dafydd Iwan fel rhan o raglen Cymdeithasau Eisteddfod AmGen. Cafodd y sgwrs ei recordio ymlaen llaw ym mis Gorffennaf...

Cydweithio i hyrwyddo busnesau awyr agored Cymraeg

Mae Mentrau Iaith Gwynedd (Hunaniaith), Bangor, Conwy a Môn yn cydweithio i lansio cynllun CAMU.  Ymgyrch yw CAMU i greu brand i gyd hyrwyddo busnesau awyr agored sy’n gallu darparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg a chynnig profiad Cymreig gwirioneddol i...
Shwmae! Sumae! The Mentrau iaith all over Wales are celebrating Shwmae Sumae Day today. Where ever you are, join… https://t.co/WPuxuxxISV

Darllen mwy...

Digwyddiadau