Pwy yw Magi Ann?

Llyfrau wedi eu hysgrifennu gan Mena Evans gyda’r nod o gefnogi plant a’u teuluoedd i ddysgu darllen yn Gymraeg, a Magi Ann yw’r prif gymeriad. Mae’r llyfrau yn parhau i fod yn boblogaidd ddegawdau yn ddiweddarach, gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi datblygu nifer o’r storïau i fod yn apiau hwylus.

Enillodd yr apiau lliw wobr y Loteri Genedlaethol yn y Categori Addysgol yn 2017

Mae’r Mentrau Iaith ar draws Cymru yn gallu cynnig sesiynau stori gyda Magi Ann, ac mae hi’n aml i’w gweld mewn gwyliau a digwyddiadau sydd yn cael eu cynnal neu eu cefnogi gan y Mentrau Iaith.

*Mae apiau Magi Ann ar gael, yn rhad ac am ddim, yma:

App Store: https://apps.apple.com/gb/app/llyfrau-bach-magi-ann/id936035789

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sbectol.magiann.build&hl=en_US&gl=US

Tudalen Facebook Magi Ann yma, ac mae ganddi ddolen Twitter!

Mae modd prynu casgliad o lyfrau Magi Ann ar eu newydd wedd drwy fynd at wefan y cyheoddwyr Atebol yma!

Cyfres o lyfrau Magi Ann – mean lliw!

Symud gyda Tedi

Tedi ydi un o ffrindiau Magi Ann ac oes, mae gan Tedi ei dudalen Facebook ei hun hefyd – yma!

Beth yw Symud Gyda Tedi?
  • Sesiynau cadw’n heini ar gyfer plant bach a’u teuluoedd drwy ddefnydd o stori a chân. 
  • Sesiynau dwyieithog i annog defnydd o’r Gymraeg.
  • Mae’r fideos ar sianel YouTube i alluogi’r plant a’u teuluoedd i ddilyn y sesiynau yn eu cartrefi, y feithrinfa, neu’r ysgol. 
  • Mae’r sesiynau wedi’u seilio ar straeon Magi Ann. 
  • Mae’r sesiynau rhwng 30 i 40 munud o hyd. 
  • Mae’r sesiynau yn gyfle i deuluoedd gyfarfod pobl newydd a gwneud ffrindiau oes. 
  • Prif nod y prosiect yw sicrhau bod pawb yn cael HWYL wrth gymryd rhan!
Symud gyda Tedi – a Hanna Medi!