Dydd Gŵyl Dewi

Ar 1 Mawrth rydym yn dathlu Dewi Sant – nawddsant Cymru. Mae’r Mentrau Iaith ar draws Cymru yn cynnal llu o weithgareddau i ddathlu’r diwrnod – gorymdeithiau, gigs, sesiynau sgwrsio, gweithgareddau celf a chrefft a llawer mwy.

Mae’r pecyn yma gan Fenter Iaith Rhondda Cynon Taf yn llawn gweithgareddau gelli di eu gwneud cartref.

Mae hanes Dewi Sant ar gael ar sawl gwefan wahanol. Dyma rai i ti ddysgu mwy a pham dylai wneud y pethau bychain!

Saint_David_CY.pdf (llyw.cymru)

Pum lle sy’n dweud stori Dewi Sant – BBC Cymru Fyw

Who is St David? | St Davids Cathedral