Newyddion

Ysgol bêl-droed Cymraeg gyda’r Elyrch

Ysgol bêl-droed Cymraeg gyda’r Elyrch

Ar y cyd gydag Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl-droed Abertawe, mae Menter Iaith Abertawe wedi trefnu Ysgol Bêl-droed i blant rhwng 8 a 11 oed. Ym mis Mehefin a Gorffennaf 2021 bydd cyfle gwych i blant gymdeithasu yn y Gymraeg a chwrdd â ffrindiau newydd o ysgolion...

Cynnal Gŵyl Gwenllian 2021

Cynnal Gŵyl Gwenllian 2021

Am yr ail flwyddyn yn olynol cynhelir Gŵyl Gwenllian ym Methesda a’r cyffiniau gyda digwyddiadau amrywiol rhwng dydd Iau 10feda dydd Sul 13eg o Fehefin 2021. Yn sgil y llacio ar reolau cymdeithasol, bydd sawl gweithgaredd wyneb yn wyneb. Yn eu plith bydd gweithdy celf...

Cyhoeddi hoff ‘chant’ Cymru!

Cyhoeddi hoff ‘chant’ Cymru!

Ry'n ni'n falch o gyhoeddi mai 'chant' Osian Jones o Aberaeron yw hoff chant Cymru yng nghystadleuaeth Gwlad y Chants! Fel rhan o Gwlad y Chants roedd y Mentrau Iaith a Chymdeithas Bêl-droed Cymru yn galw ar gefnogwyr pêl-droed Cymru i bleidleisio ar gyfer ‘chant’...

Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr dros Gymru

Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr dros Gymru

Mae gwirfoddolwyr yn rhan greiddiol o waith llawer iawn o elusennau a mudiadau eraill. Maen nhw’n bresenoldeb gwerthfawr mewn nifer o gymunedau, ac maen nhw’n gwneud gwahaniaeth mewn mannau mor amrywiol â chlybiau chwaraeon, llyfrgelloedd, ysgolion ysbytai, yr Urdd,...

Menter Iaith Conwy: syniadau atgyweirio hen neuadd

Menter Iaith Conwy: syniadau atgyweirio hen neuadd

Mae Menter Iaith Conwy yn chwilio am syniadau ar sut i ddefnyddio hen neuadd yn nho eu pencadlys ar sgwâr Llanrwst. https://youtu.be/1h7q_MbnsHk Eisoes maent wedi addasu dau lawr cyntaf adeilad hen fanc HSBC yn y dref yn swyddfeydd i Menter Iaith Conwy, Cyfieithu...

Gwylio Gŵyl Fach y Fro Eto a Chyhoeddi Artistiaid Tafwyl

Gwylio Gŵyl Fach y Fro Eto a Chyhoeddi Artistiaid Tafwyl

Wnes di wylio fideos Gŵyl Fach y Fro? Cer draw i wefan AM  i wylio'r holl gynnwys ETO! Cyhoeddi Artistiaid Tafwyl Tafwyl yw gŵyl Gymraeg Caerdydd, dathliad o gerddoriaeth a diwylliant Cymraeg yn ein Prifddinas wedi ei drefnu gan Fenter Caerdydd. Ymhlith yr...

Cydweithio i gynnig gweithgareddau i ddysgwyr

Cydweithio i gynnig gweithgareddau i ddysgwyr

Mae'r Mentrau Iaith a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi cydweithio i greu logo newydd. Bydd y logo yn cael ei ddefnyddio ar bosteri digwyddiadau sy’n addas ar gyfer dysgwyr lefelau Canolradd ac Uwch i fwynhau’r Gymraeg o 1af Ebrill, 2021. Coffi a Chlonc,...

Gwlad y Chants!

Gwlad y Chants!

Caru pêl-droed? Mae cystadleuaeth Euro2020 yn agosáu, a ry’n ni am i TI greu ‘chant’ pêl-droed -cân neu rap - i'r Wal Goch ei floeddio wrth gefnogi Cymru.  Beth sydd angen ei wneud?   Cer amdani a chreu ‘chant’ Gymraeg neu ddwyieithog sy’n addas i bawb...