Hwrê! Roedd Parti Ponty yn ôl unwaith eto eleni ar Fai 12fed a 13eg yn bownsio â digwyddiadau a cherddoriaeth yn y Rhondda. Yr un ŵyl Gymraeg yn Rhondda Cynon Taf ac mae croeso cynnes i bawb bob blwyddyn – boed yn siaradwyr Cymraeg neu ddim.

Roedd parti yn y pwll, y Lido eto gyda Tara Bandito, a llwyth o weithgareddau a gigs ym Mharc Ynys Angharad a Chlwb y Bont. Dyma flas o’r 2 ddiwrnod.

Parti Ponty 2023 – YouTube

Y parti yn y Lido:

Tara Bandito yn canu: https://twitter.com/i/status/1657151078855503873

Bwrlwm Parc Ynys Angharad

Clwb y Bont gyda’r nos

Cleif Harpwood yng Nghlwb y Bont: https://twitter.com/i/status/1657542046721114114

Dyma hysbysebion y digwyddiadau eleni: