Roedd Ffiliffest ymlaen eto ar y 10fed o Fehefin 2023. Wedi’i threfnu gan Fenter Iaith Caerffili roedd adloniant ac arlwy i bawb unwaith eto – o’r rhai ifanc iawn i’r rhai sy’ wedi cadw’n ifanc. mentercaerffili.cymru/cy/ffilifest-cy

Mae’r ffest yn ôl ar 8 Mehefin 2024!

2023