Roedd Ffiliffest ymlaen eto eleni ar y 10fed o Fehefin. Wedi’i threfnu gan Fenter Iaith Caerffili roedd adloniant ac arlwy i bawb unwaith eto – o’r rhai ifanc iawn i’r rhai sy’ wedi cadw’n ifanc.

2023