Mentrau Iaith Cymru

Gwirfoddoli

Mae gwaith y Mentrau Iaith yn dibynnu
 llawer ar ymroddiad a brwdfrydedd ein gwirfoddolwyr.

Gwirfoddoli

Rydym hefyd yn cefnogi rhaglenni megis Gwirfoddolwyr y Mileniwm
a Bagloriaeth Cymru. Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda’ch Menter Iaith leol i gryfhau’r Gymraeg yn eich ardal chi?

Cysylltwch heddiw!

post@mentrauiaith.cymru

Llais y Gwirfoddolwr

Enw:

Charlotte Hancox

I bwy wyt ti’n gwirfoddoli?

Menter Iaith Môn ers dros flwyddyn.

Sut wyt ti’n gwirfoddoli?

Helpu gyda Bocsŵn, Theatr Ieuenctid Môn a ‘Mae dy Gymraeg di’n Grêt’

Pam gwirfoddoli?

Fe wnaeth gwirfoddoli i Fenter Iaith Môn wir agor fy llygaid i’r holl weithgareddau sy’n cael eu trefnu mewn cymunedau gwahanol ar draws yr ynys, a hynny i hyrwyddo a chefnogi’r Gymraeg. Dwi’n teimlo bod y Fenter Iaith wir yn gwneud gwahaniaeth o fewn y gymuned, ac roedd arna i eisiau bod yn rhan o’r cyffro hwnnw.

Erbyn hyn, mae Menter Iaith Môn yn golygu llawer imi oherwydd ei bod
wedi creu cyfle imi ddatblygu fy sgiliau cyfathrebu, gweithio gydag eraill a datrys problemau. Mae’r Fenter Iaith wedi rhoi’r gallu imi wneud y pethau rwyf yn hoffi eu gwneud, er enghraifft gweithio gyda phlant, dysgu pobl am bwysigrwydd yr iaith Gymraeg, cyfathrebu yn hyderus gyda’r cyhoedd, a llawer mwy.

Rhannu'r cynnwys hwn

X
- Enter Your Location -
- or -