Bydd gŵyl Gymraeg Ogi Ogi Ogwr yn ôl ar 29 Mehefin eleni. Mwy o wybodaeth i ddod cyn bo hir!

2023

Mae Menter Bro Ogwr yn falch o gyhoeddi bod dros 600 o bobl wedi mwynhau Gŵyl Ogi Ogi Ogwr ym Mharc Gwledig Bryngarw ar y 1af o Orffennaf 2023! Mae’n bleser cael cydweithio ag AWEN. Cafodd y prif berfformiadau eu cynnal yn Nhŷ Bryngarw gyda digonedd o weithgareddau eraill yn digwydd ledled y parc.