2022

Gŵyl Gelfyddydol a Diwylliannol Gymraeg Casnewydd ydy Gŵyl Newydd sydd yn digwydd eleni ar Ddydd Sadwrn, Medi 24ain yn Theatr Glan yr Afon, Casnewydd. Mae’r ŵyl yn cael ei chefnogi gan Fentrau Iaith Casnewydd a Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy.

Mae hi AM DDIM gan gynnwys diddan gan y canlynol:

Vrï
Lowri Haf Cooke
Martyn Geraint
Gareth Potter
Mewn Cymeriad
​Siop Cant a Mil
​Ysgolion Cymraeg lleol

Rhai o luniau Gŵyl Newydd sydd wedi bod yn y gorffennol: