Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn Sir Conwy? 

Cyflog: £21,575 i £24,054 pro rata yn ddibynnol ar brofiad.

Oriau: Hyd at 30 awr yr wythnos (i’w drafod efo’r ymgeisydd llwyddiannus)

Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Conwy, Llanrwst

Dyddiad Cau: Dydd Llun, 25ain o Fawrth, 2024

Cais drwy lythyr a CV.

Am fwy o fanylion am y swydd neu i wneud cais cysylltwch â: meirion@miconwy.cymru neu cerwch i wefan Menter Iaith Conwy