Dyddiad i’r dyddiadur – bydd Gŵyl Canol Dre yn ôl ar 6 Gorffennaf eleni.

Dyma flas ar yr adloniant llynedd.

Fel hyn mae’r gynulleidfa’n mwynhau’r ŵyl:

Mae’r fideos yma’n dweud y cyfan:

Eden yn canu (diolch i Heledd ap Gwynfor am y fideo)

Yws Gwynedd a’r band yn canu (diolch i Gegin Cawn Potsh)

A diolch i blant Ysgol Llanpumsaint!