Bydd gŵyl iaith Gymraeg Abertawe, Gŵyl Tawe, yn dychwelyd unwaith eto i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar ddydd Sadwrn yr 8fed o Fehefin 2024.

Yn dilyn blwyddyn gyntaf llwyddiannus yn ei chartref newydd yn 2023, bydd yr ŵyl eto yn gweld perfformiadau gan lu o artistiaid amgen, cyfoes sy’n defnyddio’r iaith Gymraeg mewn ffyrdd amrywiol a chyffrous. Bydd y gerddoriaeth fyw yn cael ei chynnal ar draws prif lwyfan awyr agored yr ŵyl a’r ail lwyfan yng nghanol yr amgueddfa, a bydd y lein-yp llawn yn cael ei gyhoeddi ar ddechrau mis Mawrth.

Mae’r digwyddiad yn hollol rad ac am ddim, gyda’r amgueddfa yn agor am 10 y bore a’r adloniant yn rhedeg tan yr hwyr. Yn ogystal â’r gerddoriaeth fyw, bydd sioeau theatr ryngweithiol i deuluoedd, perfformiadau gan ysgolion lleol, ac amryw o weithdai creadigol gan ein partneriaid o’u stondinau yng nghyntedd yr amgueddfa. Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru, a gyda chefnogaeth Cyngor Abertawe, Cymru Greadigol, Coleg Gŵyr Abertawe, a’r Bunkhouse Abertawe.

Dyma fydd ymlaen eleni

Lluniau o’r ŵyl yn 2023

Lluniau gan Billy Stillman, Stay.Focused.Photography