Pleser Menter Iaith Abertawe oedd fod yn rhan o gynnal Gŵyl Tawe ar ddydd Sadwrn y 10fed o Fehefin yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

Dechrau’r digwyddiad yn y bore roedd sioe theatr ryngweithiol i deuluoedd gan Familia de la Noche cyn i’r arlwy cerddorol ddechrau gan gynnwys Sage Todz, Adwaith, The Gentle Good, Ani Glass, Rogue Jones a llawer mwy.

Mae’r ŵyl yn hollol rad ac am ddim. Cafodd y digwyddiad ei gynnal mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru, a gyda chefnogaeth gan Gyngor Abertawe, Cyngor Celfyddydau Cymru, Coleg Gŵyr Abertawe, a Llywodraeth Cymru trwy Cymru Greadigol.

Dyma flas ar y diwrnod.

Lluniau gan Billy Stillman, Stay.Focused.Photography