Digwyddiadau

Dyma rai o ddigwyddiadau’r Mentrau Iaith dros y misoedd nesaf. Am fwy o wybodaeth am y digwyddiadau cysylltwch a’ch Menter Iaith leol.

Awst 2022

Llun Maw Mer Iau Gwen Sad Sul
1
 • Clwb Gofal Tywi | Tywi Playscheme - Menter Dinefwr
 • Caffi Cered
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Panad a Sgwrs
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
2
 • Clwb Gofal Tywi | Tywi Playscheme - Menter Dinefwr
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Haf o Hwyl: Gweithdy Balwnau gyda Professor Llusern – Yr Wyddgrug (Fflint a Wrecsam)
 • Haf o Hwyl: Gweithdy Drama (bl.3-6) (MIConwy)
 • Parti Haf GCG
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Haf o Hwyl: Gweithdy Drama (bl.7-9) (MIConwy)
 • Sesiwn Pel Droed | Football Session - Menter Dinefwr
 • Haf o Hwyl: Gweithdy Balwnau gyda Professor Llusern – Treffynnon (Fflint a Wrecsam)
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
3
 • Clwb Gofal Tywi | Tywi Playscheme - Menter Dinefwr
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Padlfyrddio Bae Colwyn (MIConwy)
 • Sesiwn Beicio Mynydd Gwyliau Haf - Bwlch Nant yr Arian
 • Diwrnod Chwarae - Gweithdy Lego
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Sesiwn Beicio Mynydd Gwyliau Haf - Bwlch Nant yr Arian
 • Sesiwn Gemau | Games Session - Menter Dinefwr
 • Cylch Clebran
 • Diwrnod Chwarae Cenedlaethol Menter Abertawe National Play Day
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Prosiect Medrau - Fideo Rhannu Sgiliau | Skill Sharing Video
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Ci a Fi - Menter Dinefwr
 • Diwrnod chwarae - Gweithdy Lego - Corwen
4
 • Clwb Gofal Tywi | Tywi Playscheme - Menter Dinefwr
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Haf o Hwyl: Gweithdy Balwnau gyda Professor Llusern – Y Fflint (Fflint a Wrecsam)
 • Haf o Hwyl: Gweithdy Drama (bl.3-6) (MIConwy)
 • Panad a Sgwrs
 • Sesiwn Hoci | Hockey Session - Menter Dinefwr
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Haf o Hwyl: Gweithdy Drama (bl.7-9) (MIConwy)
 • Haf o Hwyl: Gweithdy Balwnau gyda Professor Llusern – Glannau Dyfrdwy (Fflint a Wrecsam)
 • Sianel TIM ar AMAM.cymru
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Clwb Garddio misol
5
 • Clwb Gofal Tywi | Tywi Playscheme - Menter Dinefwr
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen
6
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
7
 • Sesiwn Sul ar GTFM RhCT
8
 • Clwb Gofal Tywi | Tywi Playscheme - Menter Dinefwr
 • Caffi Cered
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Caffi Cymraeg - Llyfrgell Pontardawe
 • Caffi Cymraeg Pontardawe
 • Panad a Sgwrs
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
9
 • Clwb Gofal Tywi | Tywi Playscheme - Menter Dinefwr
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Haf o Hwyl: Gweithdy Drama (bl.3-6) (MIConwy)
 • Haf o Hwyl: Gweithdy Drama (bl.3-6). (MIConwy)
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Haf o Hwyl: Gweithdy Drama (bl.7-9) (MIConwy)
 • Haf o Hwyl: Gweithdy Drama (bl.7-9) (MIConwy)
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
10
 • Clwb Gofal Tywi | Tywi Playscheme - Menter Dinefwr
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Sesiwn Beicio Mynydd Gwyliau Haf - Cwm Elan, Rhaeadr Gwy
 • Crefftau Archarwr / Superhero Crafts
 • Haf o Hwyl: Symud gyda Tedi a Hanna Medi (Fflint a Wrecsam)
 • Cylch Clebran
 • Gweithdy Celf Orielodl Art Workshop Menter Abertawe
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Prosiect Medrau - Fideo Rhannu Sgiliau | Skill Sharing Video
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Ci a Fi - Menter Dinefwr
 • Sesiwn Grefftau | Craft Session - Menter Dinefwr
 • Haf o Hwyl: Symud gyda Tedi a Hanna Medi (Fflint a Wrecsam)
 • Haf o Hwyl: Symud gyda Tedi a Hanna Medi (Fflint a Wrecsam)
 • Haf o Hwyl: Padlfyrddio gyda Craig Coville (Fflint a Wrecsam)
11
 • Clwb Gofal Tywi | Tywi Playscheme - Menter Dinefwr
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Haf o Hwyl: Gweithdy Drama (bl.3-6) (MIConwy)
 • Haf o Hwyl: Gweithdy Drama (bl.3-6). (MIConwy)
 • Haf o Hwyl: Benti-Teg-ig (Fflint a Wrecsam)
 • Panad a Sgwrs
 • MISDD - Sioe Nantglyn
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Haf o Hwyl: Gweithdy Drama (bl.7-9) (MIConwy)
 • Haf o Hwyl: Gweithdy Drama (bl.7-9) (MIConwy)
 • Hwyl a sbri yn y parc | Fun and Games in the park
 • Sianel TIM ar AMAM.cymru
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
12
 • Clwb Gofal Tywi | Tywi Playscheme - Menter Dinefwr
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Taith Ieuenctid Llandysul Paddlers Youth Trip - Menter Dinewr
 • Caffi Cered
 • Gweithdai Sioe Gerdd - Y Trallwng (Maldwyn)
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen
 • Sioe yr Arglwydd Rhys - Sir Ddinbych
 • Sesiwn Werin Tŷ Tawe Ar-Lein
13
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Chwarae Annibendod Llandeilo | Messy Play Llandeilo - Menter Dinefwr
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
14
 • Haf o Hwyl: Chwedloni a Chrwydro gyda Fiona Collins – Bryn y Beili (Fflint a Wrecsam)
 • Sesiwn Sul ar GTFM RhCT
15
 • Clwb Gofal Tywi | Tywi Playscheme - Menter Dinefwr
 • Caffi Cered
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Panad a Sgwrs
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
16
 • Clwb Gofal Tywi | Tywi Playscheme - Menter Dinefwr
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Gwyl Hwyl - Pentrefoelas (MIConwy)
 • Gweithdy Ukulele - Dinbych
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Haf o Hwyl: Gêm y Stori gyda Ceri Phillips – Yr Wyddgrug (Fflint a Wrecsam)
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Gweithdy Ukulele - Rhuthun
 • Haf o Hwyl: Gêm y Stori gyda Ceri Phillips – Treffynnon (Fflint a Wrecsam)
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Hwyl a sbri yn y parc | Fun and Games in the park
 • Menywod Casnewydd
 • Sesh Zŵm
17
 • Clwb Gofal Tywi | Tywi Playscheme - Menter Dinefwr
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Gwyl Hwyl - Eglwysbach (MIConwy)
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Gweithdai Sioe Gerdd - Glantwymyn (Maldwyn)
 • Haf o Hwyl: Stori a chwarae gyda Ceri Philips (Fflint a Wrecsam)
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Prosiect Medrau - Fideo Rhannu Sgiliau | Skill Sharing Video
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Ci a Fi - Menter Dinefwr
 • Sesiwn Gemau | Games Session - Menter Dinefwr
 • Haf o Hwyl: Stori a chwarae gyda Ceri Philips (Fflint a Wrecsam)
 • Haf o Hwyl: Padlfyrddio gyda Craig Coville (Fflint a Wrecsam)
18
 • Clwb Gofal Tywi | Tywi Playscheme - Menter Dinefwr
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Gwyl Hwyl - Abergele (MIConwy)
 • Gweithdy Ukulele - Dinbych
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Gweithdai Sioe Gerdd - Llangadfan (Maldwyn)
 • Haf o Hwyl: Gêm y Stori gyda Ceri Phillips – Y Fflint (Fflint a Wrecsam)
 • Panad a Sgwrs
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Gweithdy Ukulele - Rhuthun
 • Haf o Hwyl: Gêm y Stori gyda Ceri Phillips – Glannau Dyfrdwy (Fflint a Wrecsam)
 • Sianel TIM ar AMAM.cymru
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
19
 • Clwb Gofal Tywi | Tywi Playscheme - Menter Dinefwr
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Cynllun Chwarae | Playscheme
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen
20
 • Sioe Cwrt-y-Cadno - Menter Dinefwr
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
21
 • Sesiwn Sul ar GTFM RhCT
22
 • Clwb Gofal Tywi | Tywi Playscheme - Menter Dinefwr
 • Taith Ieuenctid Llandysul Paddlers Youth Trip - Menter Dinefwr
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Caffi Cymraeg - Llyfrgell Pontardawe
 • Caffi Cymraeg Pontardawe
 • Panad a Sgwrs
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
23
 • Clwb Gofal Tywi | Tywi Playscheme - Menter Dinefwr
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Haf o Hwyl: Sioe Hud gyda Professor Llusern – Yr Wyddgrug (Fflint a Wrecsam)
 • Chwarae Annibendod Llanymddyfri | Messy Play Llandovery - Menter Dinefwr
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Haf o Hwyl: Sioe Hud a Lledrith gyda Professor Llusern – Treffynnon (Fflint a Wrecsam)
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
24
 • Clwb Gofal Tywi | Tywi Playscheme - Menter Dinefwr
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Haf o Hwyl gyda Magi Ann (Fflint a Wrecsam)
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Prosiect Medrau - Fideo Rhannu Sgiliau | Skill Sharing Video
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Ci a Fi - Menter Dinefwr
 • Haf o Hwyl gyda Magi Ann (Fflint a Wrecsam)
25
 • Clwb Gofal Tywi | Tywi Playscheme - Menter Dinefwr
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Haf o Hwyl: Sioe Hud a Lledrith gyda Professor Llusern – Y Fflint (Fflint a Wrecsam)
 • Panad a Sgwrs
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Haf o Hwyl: Sioe Hud a Lledrith gyda Professor Llusern – Glannau Dyfrdwy (Fflint a Wrecsam)
 • Sianel TIM ar AMAM.cymru
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
26
 • Clwb Gofal Tywi | Tywi Playscheme - Menter Dinefwr
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi i Ddysgwyr - Monthly Learners' Coffee Morning
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen
27
 • Gwyl y Glannau (MIConwy)
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sadwrn Siarad Sir Caerffili
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
28
 • Sesiwn Sul ar GTFM RhCT
29
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Panad a Sgwrs
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
30
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
31
 • Gwyl Hwyl - Llanrwst (MIConwy)
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Prosiect Medrau - Fideo Rhannu Sgiliau | Skill Sharing Video
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Ci a Fi - Menter Dinefwr
 • Haf o Hwyl: Padlfyrddio gyda Craig Coville (Fflint a Wrecsam)