Digwyddiadau

Dyma rai o ddigwyddiadau’r Mentrau Iaith dros y misoedd nesaf. Am fwy o wybodaeth am y digwyddiadau cysylltwch a’ch Menter Iaith leol.

Mehefin 2024

Llun Maw Mer Iau Gwen Sad Sul
1
 • Marchnad Dinbych / Denbigh Farmer Market
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
 • PANED PRYNHAWN
2
3
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi - Llyfrgell Port talbot
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Panad a Sgwrs - Zoom
 • Clwb Sbort a Sbri Ysgol Y Ferch o'r Sgêr
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc ar-lein | Online Coffee and Chat
 • Tai Chi
 • Clwb Ieuenctid y Stryd | Youth Club - Y Stryd, Rhydaman
4
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Caffi Cymraeg GCG
 • Clwb Bytis Bach
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
 • Sbaeneg (Canolradd) Menter Caerdydd a Bro Morgannwg
5
 • Bore coffi Creunant
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Bore Coffi Rhydaman | Ammanford Coffee Morning - Menter Dinefwr
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Gweithdai ukelele gyda Geraint
 • Hwb Pontardawe
6
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Coffi a Chlonc
 • Canu yn y Caffi - Singalong Cymraeg
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Clwb Garddio misol
 • Clwb Ieuenctid Trebanws
7
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen
 • Paned a Sgwrs Tremeirchion
 • Paned Prynhawn | Afternoon Cuppa
8
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
 • PANED PRYNHAWN
 • Morgan Elwy a'r Band, Hywel Pitts a Mic ar y Meic
9
10
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi - Llyfrgell Port talbot
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Caffi Cymraeg Pontardawe
 • Panad a Sgwrs - Zoom
 • Clwb Sbort a Sbri Ysgol Y Ferch o'r Sgêr
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc ar-lein | Online Coffee and Chat
 • Paned a Sgwrs - Corwen
 • Paned a Sgwrs - Dinbych
 • Tai Chi
 • Clwb Ieuenctid y Stryd | Youth Club - Y Stryd, Rhydaman
11
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Caffi Cymraeg GCG
 • Cerdyn Post o Wlad y Rwla, Pafiliwn Y Rhyl
 • Clwb Bytis Bach
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
 • Sesh Zŵm
12
 • Bore coffi Creunant
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Paned a Sgwrs - Pentredŵr, Llangollen
 • Bore Coffi Rhydaman | Ammanford Coffee Morning - Menter Dinefwr
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Gweithdai ukelele gyda Geraint
 • Hwb Pontardawe
13
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Coffi a Chlonc
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Clwb Ieuenctid Trebanws
14
 • Caffi Cered
 • Bore coffi CCP
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Ffitrwydd gyda Ffrindiau - Menter Caerdydd
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen
 • Paned Prynhawn | Afternoon Cuppa
15
 • Rali CFfi Clwyd - Kilford, Dinbych
 • Gweithdy Natur gyda Iwan Edwards
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Gweithdy Natur gyda Iwan Edwards
 • Paned a Sgwrs - Rhuthun
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
 • PANED PRYNHAWN
 • Gymanfa Ganu - Gŵyl Sant Trillo
16
17
 • Amser Canu Llyfrgell Pontardawe
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi - Llyfrgell Port talbot
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Panad a Sgwrs - Zoom
 • Clwb Sbort a Sbri Ysgol Y Ferch o'r Sgêr
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc ar-lein | Online Coffee and Chat
 • Tai Chi
 • Clwb Ieuenctid y Stryd | Youth Club - Y Stryd, Rhydaman
 • Paned a Sgwrs - Dyserth
18
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Caffi Cymraeg GCG
 • Cerdded a Chlonc Menter Caerdydd
 • Clwb Bytis Bach
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
 • Sbaeneg (Canolradd) Menter Caerdydd a Bro Morgannwg
19
 • Sgwrs a Phaned gyda Awdur Rebecca Roberts
 • Bore coffi Creunant
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Bore Coffi Rhydaman | Ammanford Coffee Morning - Menter Dinefwr
 • Paned a Sgwrs- Rhuddlan
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Gweithdai ukelele gyda Geraint
 • Hwb Pontardawe
20
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Coffi a Chlonc
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Clwb Ieuenctid Trebanws
21
 • Taith Gŵyl Dewin a Doti 2024
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen
 • Paned a Sgwrs - Rhuddlan
 • Paned Prynhawn | Afternoon Cuppa
 • Bingo Boncyrs Cneifio Corwen
 • Y Cwis Mawr
 • Eryrod Meirion a Pedair
22
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
 • PANED PRYNHAWN
23
24
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi - Llyfrgell Port talbot
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Caffi Cymraeg Pontardawe
 • Panad a Sgwrs - Zoom
 • Clwb Sbort a Sbri Ysgol Y Ferch o'r Sgêr
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc ar-lein | Online Coffee and Chat
 • Tai Chi
 • Clwb Ieuenctid y Stryd | Youth Club - Y Stryd, Rhydaman
 • Cyngerdd Ysgol Brynhyfryd a Ieuenctid Rhuthun a'r cylch
 • Sgwrs y Mis - Menter Caerdydd a Bro Morgannwg
25
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Caffi Cymraeg GCG
 • Clwb Bytis Bach
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
26
 • Bore coffi Creunant
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Bore Coffi Rhydaman | Ammanford Coffee Morning - Menter Dinefwr
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Paned a Sgwrs - Henllan
 • Gweithdai ukelele gyda Geraint
 • Hwb Pontardawe
27
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Coffi a Chlonc
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Clwb Ieuenctid Trebanws
28
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi i Ddysgwyr - Monthly Learners' Coffee Morning
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Ffitrwydd gyda Ffrindiau - Menter Caerdydd
 • Hengwrt a'i Hanes | Llandeilo
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen
 • Paned Prynhawn | Afternoon Cuppa
29
 • Top dre, Gŵyl Rhuthun
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sadwrn Siarad Sir Caerffili
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
 • PANED PRYNHAWN
 • Meddiannu'r Castell
30