Events

Here are some of the events from the Mentrau Iaith over the coming months. For more information, contact your local Menter Iaith.

March 2023

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 • Cylch Canu, Abercraf - Cylch Ti a Fi
 • Bore coffi Creunant
 • Clwb Cerdded
 • Dathlu Dydd Gwyl Dewi Hengwrt Celebrating St David's Day | Menter Dinefwr
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Gorymdaith Dydd Gwyl Dewi - Aberhonddu
 • Stori, Chrefft a thaith cerdded i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi | Story, crafft and a walk to celebrate st david's day
 • Bore Coffi Rhydaman | Ammanford Coffee Morning - Menter Dinefwr
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • sesiwn crefft Dydd Gwyl Dewi
2
 • Addysg Gymraeg - Y Gorau o Ddau Fyd Welsh Education | The Best of Two Worlds
 • Parêd a Sioe Stryd Gwyl Ddewi / St David's Day Parade and Entertainment Rhydaman - Menter Dinefwr
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Canu yn y Caffi - Singalong Cymraeg
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Clwb Garddio misol
 • Clwb Ieuenctid Trebanws
3
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • hyder-ish
 • Cam Ymlaen
 • Noson Twmpath yn Aberhonddu
4
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
5
6
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi - Llyfrgell Port talbot
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Caffi Cymraeg - Llyfrgell Pontardawe
 • Caffi Cymraeg Pontardawe
 • Panad a Sgwrs - Zoom
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
 • Clwb Ieuenctid y Stryd | Youth Club - Y Stryd, Rhydaman
7
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Clwb Bytis Bach
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Clwb Gwaith Cartref Cymraeg Homework Club - Canolfan Cwmaman
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
8
 • Cylch Canu, Abercraf - Cylch Ti a Fi
 • Bore coffi Creunant
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Bore Coffi Rhydaman | Ammanford Coffee Morning - Menter Dinefwr
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
9
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Clwb Ieuenctid Trebanws
10
 • Caffi Cered
 • Bore coffi CCP
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • hyder-ish
 • Cam Ymlaen
 • Sesiwn Werin Tŷ Tawe Ar-Lein
11
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Diwrnod Aml-ddiwylliannol Wrecsam
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
 • Gig Chwe Gwlad Rhys Morgan | Six Nations Gig - Clwb Rygbi Llandybie
12
13
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi - Llyfrgell Port talbot
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Panad a Sgwrs - Zoom
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
 • Clwb Ieuenctid y Stryd | Youth Club - Y Stryd, Rhydaman
14
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Clwb Bytis Bach
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Clwb Gwaith Cartref Cymraeg Homework Club - Canolfan Cwmaman
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
 • Sesh Zŵm
15
 • Cylch Canu, Abercraf - Cylch Ti a Fi
 • Bore coffi Creunant
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Bore Coffi Rhydaman | Ammanford Coffee Morning - Menter Dinefwr
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cegin galw heibio
16
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Clwb ar ôl ysgol Ysgol Cynwyd Sant After School Club
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Clwb Ieuenctid Trebanws
17
 • Caffi Cered
 • Diwrnod Cefnogaeth Costau Byw / Living Costs Support Day - Menter Dinefwr
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • hyder-ish
 • Cam Ymlaen
 • Bingo a chan Godre'r graig
18
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
 • Gig Chwe Gwlad Rhys Morgan | Six Nations Gig - Clwb Rygbi Yr Aman
19
20
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi - Llyfrgell Port talbot
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Caffi Cymraeg - Llyfrgell Pontardawe
 • Caffi Cymraeg Pontardawe
 • Panad a Sgwrs - Zoom
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
 • Clwb Ieuenctid y Stryd | Youth Club - Y Stryd, Rhydaman
21
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Clwb Bytis Bach
 • Iolo Williams - Bywyd Gwyllt Cymru o'r Mynydd i'r Môr
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Clwb Gwaith Cartref Cymraeg Homework Club - Canolfan Cwmaman
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
22
 • Cylch Canu, Abercraf - Cylch Ti a Fi
 • Bore coffi Creunant
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Bore Coffi Rhydaman | Ammanford Coffee Morning - Menter Dinefwr
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cegin galw heibio
23
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Clwb Ieuenctid Trebanws
24
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • hyder-ish
 • Cam Ymlaen
25
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Clybiau Antur - Glannau (MIConwy)
 • Sadwrn Siarad Sir Caerffili
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
 • 'Messy Play' lleol
26
27
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi - Llyfrgell Port talbot
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Panad a Sgwrs - Zoom
 • Mewn Tiwn (Menter Caerdydd)
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
 • Clwb Ieuenctid y Stryd | Youth Club - Y Stryd, Rhydaman
28
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Clwb Bytis Bach
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
29
 • Cylch Canu, Abercraf - Cylch Ti a Fi
 • Bore coffi Creunant
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Bore Coffi Rhydaman | Ammanford Coffee Morning - Menter Dinefwr
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cegin galw heibio
30
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Clwb Ieuenctid Trebanws
 • Sgwrs y Mis (Menter Caerdydd/MIBM)
31
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi i Ddysgwyr - Monthly Learners' Coffee Morning
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • hyder-ish
 • Cam Ymlaen