Dyblu’r Defnydd

Wyt ti eisiau clywed mwy yn defnyddio’r Gymraeg o dy gwmpas?

Ry’n ni eisiau clywed wrthot ti. Oes syniad gyda ti am sut i gael mwy o gyfle i siarad Cymraeg? 

Ry’n ni yma ar dy gyfer di a dy gymuned – does dim syniad yn rhy fach na’n rhy fawr!

I gynnig dy syniad, cwblha’r ffurflen yma. Mae modd cynnig un syniad neu mwy nag un. Bydd pob syniad yn cael ei drafod yn Mhwyllgor Gweithredol Mentrau Iaith Cymru. Ni fydd yn bosib ymhob achos i ni weithredu y syniadau i gyd, ond gallwn ei gyfeirio at bartner arall neu drafod posibiliadau.