Newyddion

Tŷ Tawe yn ail lansio, Menter Iaith Abertawe

Tŷ Tawe yn ail lansio, Menter Iaith Abertawe

Beth sydd 'mlaen yn Ty Tawe a phrynu tocynnau yma! Fe wnaeth y lleoliad cerddoriaeth poblogaidd Tŷ Tawe yn Abertawe, ail-lansio yn ystod mis Ebrill gyda chyfres o gigs yn dathlu cerddoriaeth gyfoes iaith Gymraeg. Wedi ei agor yn wreiddiol yn 1987, mae Canolfan Cymraeg...

Cwis Dim Clem

Cwis llawn gwybodaeth a llawn hwyl ar gyfer blwyddyn 6 ysgolion Cymru ydy Cwis Dim Clem. Mae'r Mentrau Iaith wedi bod yn cynnal y Cwis hwn yn genedlaethol ers 2021 gyda'r amgylchiadau (Covid-19) wedi ein gorfodi i gwrdd yn rhithiol. Isod cei syniad o'r hyn ddigwyddodd...

Ar Droed

Ar Droed

Cyfle i ddysgwyr deithio ‘Ar Droed’ gyda Iolo Williams

Cwis Dim Clem 2022

Cwis Dim Clem 2022

Pwy yw tim mwyaf peniog Cymru? Dyma gwis ar gyfer plant blwyddyn 6 yn profi eu gwybodaeth gyffredinol am Gymru (a weithiau y tu hwnt!) mewn ffordd hwyliog a rhwydd iawn. Mae'r Mentrau Iaith ar draws Cymru wedi bod yn cysylltu gydag ysgolion ar draws y wlad a chael...

CEFNOGAETH AT WCRÁIN

CEFNOGAETH AT WCRÁIN

Mae'r Mentrau Iaith mewn un llais yn condemnio’r rhyfel sydd yn digwydd yn Wcráin ar hyn o bryd.   Dywed Iwan Hywel o Fentrau Iaith Cymru: “Y bobol llawr gwlad sydd yn cael eu effeithio waethaf bob amser mewn rhyfel, nid y rheiny sydd yn achosi...

Dathlu Traddodiadau Calan Gaeaf Cymreig

Dathlu Traddodiadau Calan Gaeaf Cymreig

Fel rhan o ddathliadau Calan Gaeaf eleni mae’r Mentrau Iaith yn tynnu sylw at ffigwr blaenllaw o chwedloniaeth Celtaidd ar gyfer Dydd y Meirw - Gwyn ap Nudd.     I ddathlu, mae cystadleuaeth cenedlaethol i blant a phobl ifanc i greu ac addurno penglog Gwyn ap...