Digwyddiadau

Dyma rai o ddigwyddiadau’r Mentrau Iaith dros y misoedd nesaf. Am fwy o wybodaeth am y digwyddiadau cysylltwch a’ch Menter Iaith leol.

Chwefror 2023

Llun Maw Mer Iau Gwen Sad Sul
1
 • Cylch Canu, Abercraf - Cylch Ti a Fi
 • Bocs Sensori babi a fi | Me and my baby sensory box
 • Bore coffi Creunant
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Bore Coffi Rhydaman | Ammanford Coffee Morning - Menter Dinefwr
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
2
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Canu yn y Caffi - Singalong Cymraeg
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Clwb Garddio misol
 • Clwb Ieuenctid Trebanws
3
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen
 • Gig Bryn Fôn a'r band Dydd Miwsig Cymru
4
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
 • gwiethdy crochenwaith
 • Noson Detective Night
5
6
 • Cymraeg yn y cartref | Welsh at home
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi - Llyfrgell Port talbot
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Caffi Cymraeg - Llyfrgell Pontardawe
 • Caffi Cymraeg Pontardawe
 • Panad a Sgwrs - Zoom
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
 • Blwyddyn y Beirdd (Menter Caerdydd/MIBM)
7
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Clwb Bytis Bach
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Clwb Hoci Dreigiau Bach Hockey Club - Neuadd Ysgol y Bedol - Menter Dinefwr
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
8
 • Cylch Canu, Abercraf - Cylch Ti a Fi
 • Bocs Sensori babi a fi | Me and my baby sensory box
 • Bore coffi Creunant
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Bore Coffi Rhydaman | Ammanford Coffee Morning - Menter Dinefwr
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
9
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Clwb Ieuenctid Trebanws
10
 • Caffi Cered
 • Bore coffi CCP
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen
 • Sesiwn Werin Tŷ Tawe Ar-Lein
11
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
 • gwiethdy crochenwaith
12
13
 • Cymraeg yn y cartref | Welsh at home
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi - Llyfrgell Port talbot
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Panad a Sgwrs - Zoom
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
 • Blwyddyn y Beirdd (Menter Caerdydd/MIBM)
14
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Clwb Bytis Bach
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Clwb Hoci Dreigiau Bach Hockey Club - Neuadd Ysgol y Bedol - Menter Dinefwr
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
 • Sesh Zŵm
15
 • Cylch Canu, Abercraf - Cylch Ti a Fi
 • Bocs Sensori babi a fi | Me and my baby sensory box
 • Bore coffi Creunant
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Bore Coffi Rhydaman | Ammanford Coffee Morning - Menter Dinefwr
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Noson Alawon
16
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Clwb Ieuenctid Trebanws
 • Sgwrs y Mis (Zoom) Menter Caerdydd
17
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen
18
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
19
20
 • Cymraeg yn y cartref | Welsh at home
 • Caffi Cered
 • Hwyl y gwyliau Chwefror 2023 | Holiday Hype February 2023
 • Sesiwn Ieuenctid | Youth Session
 • Bore Coffi - Llyfrgell Port talbot
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Caffi Cymraeg - Llyfrgell Pontardawe
 • Caffi Cymraeg Pontardawe
 • Panad a Sgwrs - Zoom
 • Hwyl y gwyliau Chwefror 2023 | Holiday Hype February 2023
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
21
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Hwyl y gwyliau Chwefror 2023 | Holiday Hype February 2023
 • Sesiwn Ieuenctid | Youth Session
 • Clwb Bytis Bach
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Hwyl y gwyliau Chwefror 2023 | Holiday Hype February 2023
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
22
 • Bore coffi Creunant
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Hwyl y gwyliau Chwefror 2023 | Holiday Hype February 2023
 • Bore Coffi Rhydaman | Ammanford Coffee Morning - Menter Dinefwr
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Hwyl y gwyliau Chwefror 2023 | Holiday Hype February 2023
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
23
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Clwb Ieuenctid Trebanws
24
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi i Ddysgwyr - Monthly Learners' Coffee Morning
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen
25
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sadwrn Siarad Sir Caerffili
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
26
27
 • Cymraeg yn y cartref | Welsh at home
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi - Llyfrgell Port talbot
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Panad a Sgwrs - Zoom
 • Mewn Tiwn (Menter Caerdydd)
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
28
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Clwb Bytis Bach
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd