Digwyddiadau

Dyma rai o ddigwyddiadau’r Mentrau Iaith dros y misoedd nesaf. Am fwy o wybodaeth am y digwyddiadau cysylltwch a’ch Menter Iaith leol.

Medi 2021

Llun Maw Mer Iau Gwen Sad Sul
1
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Prosiect Medrau - Fideo Rhannu Sgiliau | Skill Sharing Video
 • Adran Abertawe
2
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Celf a Chrefft yn y Parc | Arts and Crafts in the Park
 • Clwb Siarad Y Porth | Welsh Conversation Group
 • Amser Canu
 • Panad a Sgwrs
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Cwmni 'rôl Cinio (Cered a Menter Sir Benfro)
 • Gweithdy Sgiliau Syrcas | Circus Skills Workshop
 • Clwb Gemau Ar-lein | Online Games Club
 • Sianel TIM ar AMAM.cymru
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Clwb Garddio misol
 • 🎙️ Podlediad 'Yr Ardal a Fi' Podcast 🎙️
3
 • Gweithdy Sgiliau Syrcas | Circus Skills Workshop
 • Artist yr Wythnos
 • Cam Ymlaen
 • Taith Fygis Llandeilo - Menter Dinefwr
4
 • Bore o Hwyl / Family Fun Morning
 • Ap yr Wythnos
 • Caffi Bore Sadwrn
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
5
 • Sesiwn Sul ar GTFM RhCT
6
 • Thema yr Wythnos | Theme of the Week
 • Bore Coffi Cymraeg Penparcau (Cered)
 • Panad a Sgwrs
 • Coffi a Chlonc
7
 • Bore Coffi Zoom
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Bore Coffi | Coffee Morning
 • Caffi Cymraeg - Llyfrgell GCG
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Taith Fygis Rhydaman
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
8
 • Cylch Canu, Abercraf - Cylch Ti a Fi
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Prosiect Medrau - Fideo Rhannu Sgiliau | Skill Sharing Video
 • Adran Abertawe
9
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Siarad Y Porth | Welsh Conversation Group
 • Amser Canu
 • Panad a Sgwrs
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Cwmni 'rôl Cinio (Cered a Menter Sir Benfro)
 • Sianel TIM ar AMAM.cymru
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • 🎙️ Podlediad 'Yr Ardal a Fi' Podcast 🎙️
10
 • Artist yr Wythnos
 • Cam Ymlaen
 • Taith Fygis Llandeilo - Menter Dinefwr
 • Sesiwn Werin Tŷ Tawe Ar-Lein
11
 • Ap yr Wythnos
 • Caffi Bore Sadwrn
 • Diwrnod Roald Dahl Day
 • Picnic yn y Parc gyda Siani Sionc - Llanymddyfri
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
12
 • Sesiwn Sul ar GTFM RhCT
13
 • Thema yr Wythnos | Theme of the Week
 • Bore Coffi Cymraeg Penparcau (Cered)
 • Panad a Sgwrs
14
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Caffi Cymraeg - Llyfrgell GCG
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
 • Sesh Sŵn 🎶
 • Gwersi Sbaeneg - Canolradd (Zoom)
15
 • Cylch Canu, Abercraf - Cylch Ti a Fi
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Prosiect Medrau - Fideo Rhannu Sgiliau | Skill Sharing Video
 • Adran Abertawe
16
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Siarad Y Porth | Welsh Conversation Group
 • Amser Canu
 • Panad a Sgwrs
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Cwmni 'rôl Cinio (Cered a Menter Sir Benfro)
 • Sianel TIM ar AMAM.cymru
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Sgwrs y Mis (Zoom) - Menter Caerdydd
17
 • Cam Ymlaen
18
 • Ap yr Wythnos
 • Caffi Bore Sadwrn
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
 • Amser Pobi gyda Cegin Mr Henry 👨‍🍳
19
 • Diwrnod Rhyngwladol 'Siarad fel môr-leidr'! | Happy International ‘Talk like a pirate’ day!
 • Sesiwn Sul ar GTFM RhCT
20
 • Thema yr Wythnos | Theme of the Week
 • Bore Coffi Cymraeg Penparcau (Cered)
 • Panad a Sgwrs
21
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Caffi Cymraeg - Llyfrgell GCG
 • Amser Canu - LLyfrgell Gwaun Cae Gurwen
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Gweithdai chwe wythnos ar-lein i bobl ifanc | Six week online workshops for young people
 • Menywod Casnewydd
 • Clwb Cerdd Menter Caerdydd a MI Bro Morgannwg
22
 • Cylch Canu, Abercraf - Cylch Ti a Fi
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Prosiect Medrau - Fideo Rhannu Sgiliau | Skill Sharing Video
 • Adran Abertawe
23
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Siarad Y Porth | Welsh Conversation Group
 • Amser Canu
 • Panad a Sgwrs
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Cwmni 'rôl Cinio (Cered a Menter Sir Benfro)
 • Sianel TIM ar AMAM.cymru
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Gweithdai chwe wythnos ar-lein i bobl ifanc | Six week online workshops for young people
24
 • Bore Coffi Macmillan☕️
 • Bore Coffi i Ddysgwyr - Monthly Learners' Coffee Morning
 • Ffitrwydd gyda Ffrindiau (Caerdydd)
 • Artist yr Wythnos
 • Cam Ymlaen
 • Gwersylla i Bobl Ifanc | Camping for Young People
25
 • Gwersylla i Bobl Ifanc | Camping for Young People
 • Caffi Bore Sadwrn
 • Sadwrn Siarad Sir Caerffili
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
 • Taith Gerdded Myddfai - Mwynhau'r Gymraeg
26
 • Sesiwn Sul ar GTFM RhCT
27
 • Thema yr Wythnos | Theme of the Week
 • Bore Coffi Cymraeg Penparcau (Cered)
 • Panad a Sgwrs
 • Hanes Cymru - Cestyll y de-ddwyrain (Zoom)
28
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Caffi Cymraeg - Llyfrgell GCG
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Clwb Gemau Fideo / Video Game Club (7-11)
 • Gweithdai chwe wythnos ar-lein i bobl ifanc | Six week online workshops for young people
 • Menywod Casnewydd
 • Clwb Gemau Fideo / Video Game Club (16-18)
 • Ffilm 'The Welshman'
 • Gwersi Sbaeneg - Canolradd (Zoom)
29
 • Cylch Canu, Abercraf - Cylch Ti a Fi
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Prosiect Medrau - Fideo Rhannu Sgiliau | Skill Sharing Video
 • Adran Abertawe
30
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Siarad Y Porth | Welsh Conversation Group
 • Amser Canu
 • Panad a Sgwrs
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Cwmni 'rôl Cinio (Cered a Menter Sir Benfro)
 • Sesiwn Ganu - Llyfrgell Port Talbot
 • Sianel TIM ar AMAM.cymru
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Clwb Gemau Fideo / Video Game Club (12-15)
 • Gweithdai chwe wythnos ar-lein i bobl ifanc | Six week online workshops for young people
 • Clwb Gemau Fideo / Video Game Club (18+)