Digwyddiadau

Dyma rai o ddigwyddiadau’r Mentrau Iaith dros y misoedd nesaf. Am fwy o wybodaeth am y digwyddiadau cysylltwch a’ch Menter Iaith leol.

Medi 2022

Llun Maw Mer Iau Gwen Sad Sul
1
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Panad a Sgwrs
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Sianel TIM ar AMAM.cymru
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Clwb Garddio misol
2
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen
3
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
 • Chwarae Annibendod Llandybie | Messy Play Llandybie - Menter Dinefwr
 • Haf o Hwyl: Padlfyrddio gyda Craig Coville (Fflint a Wrecsam)
4
 • Sesiwn Sul ar GTFM RhCT
5
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Caffi Cymraeg - Llyfrgell Pontardawe
 • Caffi Cymraeg Pontardawe
 • Panad a Sgwrs
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
6
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Caffi Cymraeg - Llyfrgell GCG
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
7
 • Cylch Canu, Abercraf - Cylch Ti a Fi
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Prosiect Medrau - Fideo Rhannu Sgiliau | Skill Sharing Video
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • BYTIS BYGIS | BUGGY BUTTIES
 • Ci a Fi - Menter Dinefwr
8
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Panad a Sgwrs
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Sianel TIM ar AMAM.cymru
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
9
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen
 • Sesiwn Werin Tŷ Tawe Ar-Lein
10
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
 • Taith Gerdded Cwmaman Walk | Menter Dinefwr
11
 • Sesiwn Sul ar GTFM RhCT
12
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Panad a Sgwrs
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
 • Clwb Darllen Tŷ Tawe (Menter Abertawe)
13
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Caffi Cymraeg - Llyfrgell GCG
 • Chwarae Annibendod - Messy Play Llangadog | Menter Dinefwr
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
 • Sesh Zŵm
14
 • Cylch Canu, Abercraf - Cylch Ti a Fi
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Prosiect Medrau - Fideo Rhannu Sgiliau | Skill Sharing Video
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Ci a Fi - Menter Dinefwr
15
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Panad a Sgwrs
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Sianel TIM ar AMAM.cymru
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
16
 • Plant y Cwm - Menter Dinefwr
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen
 • Mei Gwynedd a'r Band + Wigwam (Menter Abertawe)
17
 • Taith i Wyl Fwyd y Fenni (Menter Caerdydd)
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Diwrnod Agored Ty Mawr - MIConwy
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
 • Sesiwn Siarad SSinW/Paned ar daith - MIFFaW
 • Sioe Siani Sionc Show - Menter Dinefwr
18
 • Taith Gerdded: Penarth (Menter Caerdydd / Bro Morgannwg)
 • Sesiwn Sul ar GTFM RhCT
19
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Caffi Cymraeg - Llyfrgell Pontardawe
 • Caffi Cymraeg Pontardawe
 • Panad a Sgwrs
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
20
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Chwarae Annibendod / Messy Play Cwmaman | Menter Dinefwr
 • Caffi Cymraeg - Llyfrgell GCG
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
21
 • Cylch Canu, Abercraf - Cylch Ti a Fi
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Prosiect Medrau - Fideo Rhannu Sgiliau | Skill Sharing Video
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Ci a Fi - Menter Dinefwr
22
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Panad a Sgwrs
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Sianel TIM ar AMAM.cymru
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
 • Sgwrs y Mis: Medi (Menter Caerdydd) Zoom
23
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen
 • Menter Iaith Abertawe x Swansea Music Hub: Chroma + SYBS + Red Telephone
24
 • Caffi Bore Sadwrn Menter Abertawe
 • Sadwrn Siarad Sir Caerffili
 • Sbri Sadwrn
 • Sgwrs Sadwrn | Saturday Chat
25
 • Sesiwn Sul ar GTFM RhCT
26
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi Porthcawl
 • Panad a Sgwrs
 • Mewn Tiwn (Menter Caerdydd)
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Coffi a Chlonc
27
 • Bore Coffi Pen-y-bont
 • Bore Coffi Zoom
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Caffi Cymraeg - Llyfrgell GCG
 • Sesiwn Sgwrsio - Mawrth
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Amser Chwarae Magi Ann
 • Cwis Facebook / Facebook Quiz
 • Menywod Casnewydd
 • Sesh fach y gwachel
 • Sbaeneg (Canolradd) Menter Caerdydd a MI Bro Morgannwg
28
 • Cylch Canu, Abercraf - Cylch Ti a Fi
 • Clwb Cerdded
 • Fideo - Gweithgaredd i Blant MIConwy
 • Cylch Clebran
 • Clwb Hwyl a Sbri | Fun and Games Club
 • Prosiect Medrau - Fideo Rhannu Sgiliau | Skill Sharing Video
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Ci a Fi - Menter Dinefwr
 • Amser Chwarae Magi Ann
29
 • Bore Coffi Tu Allan
 • Can y Dydd - MIConwy
 • Clwb Coffi | Coffee Club
 • Panad a Sgwrs
 • Sesiwn Sgwrsio
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Sianel TIM ar AMAM.cymru
 • Amser Chwarae / Welsh Playtime
 • Clwb ar Ôl Ysgol
30
 • Bore Coffi Macmillan 🧁☕️
 • Caffi Cered
 • Bore Coffi i Ddysgwyr - Monthly Learners' Coffee Morning
 • Bore Coffi Cymraeg | Welsh Coffee Morning
 • Clwb Ieuenctid Menter Bro Ogwr Youth Club
 • Cam Ymlaen