Dydd Santes Dwynwen

Ar 25 Ionawr rydym yn dathlu Santes Dwynwen, ein nawddsant cariadon yng Nghymru. Dyma stori Dwynwen a rhai gweithgareddau i ti eu gwneud i ddangos dy gariad at rywun ac at y Gymraeg. Neu beth am rannu rhai o’r gifs ar y cyfryngau cymdeithasol i ddathlu Dydd Santes Dwynwen?

Ac mae mwy o becynnau gweithgareddau ar gael ar wefan Menter Iaith Rhondda Cynon Taf.