Dyma beth fydd gan Gŵyl Cefni i’w gynnig eleni! Wythnos o adloniant yng nghalon Ynys Môn – Llangefni

2022

Gŵyl hollol fendigedig eleni – diolch i’r trefnwyr i gyd – bydd raid ei gynnal eto yn 2023!

GŴYL Y FERCH / Gwyl Cefni 2022 💥Eve Goodman 💥Sera (Tapestri) 💥Leri Ann 💥Enfys-Haf Jones

🗓 Nos Wener 10.6.22 📍Oriel MônLinc i gadw eich lle : https://forms.office.com/r/z9J6QUhDKj

🟪🟥 YN CYHOEDDI / ANNOUNCEMENT 🟥🟪

Dyma’r lein yp FFANTASTIG o artistiaid, bandiau a côrau fydd yn perfformio yng Ngŵyl Cefni eleni ar ddydd Sadwrn, 11.6.22 ‼️

Bydd y gig rhad ac am ddim yn cychwyn amser cinio, ac yn para hyd at 9 y nos! 🎶

Am y tro cyntaf eleni, bydd stondinau bwyd lleol yn ymuno, yn ogystal â gweithgareddau teulu ar gael trwy’r dydd!!! 😵

Cofia hefyd y bydd cwis, sioe gomedi, a gigs acwstig yn cael eu cynnal ar y nos Fercher, Iau a Gwener cyn y dydd Sadwrn… ond MWY o wybodaeth am hyn i gyd dros y dyddiau nesaf felly cadwa lygaid allan 😏

Edrych ymlaen yn ofnadwy! 🤩