Dyma oedd gan Gŵyl Cefni i’w gynnig yn 2023! Wythnos o adloniant yn Llangefni – yng nghalon Ynys Môn. Bydd yr ŵyl yn ôl o 5 – 8 Mehefin 2024!

2023

Gŵyl hollol fendigedig eto eleni – diolch i’r trefnwyr i gyd – bydd raid ei gynnal eto yn 2024!