Llanast Llanrwst

Mae gŵyl Llanast Llanrwst yn ôl eleni am y tro cyntaf ers blynyddoedd… ac yn dathlu 20 mlynedd o Llanast Llanrwst!

Byddwn yn dechrau’r ŵyl ar y nos Wener gyda gig Candelas ac Yr Anghysur yn Y Clwb, Llanrwst – diolch o galon i bawb sydd wedi prynu tocyn, mae’n anhygoel fod y tocynnau wedi gwerthu allan mewn 3 awr yn unig! I ychwanegu at y bwrlwm ar y nos Wener, mi fydd Cyngor Tref Llanrwst yn troi goleuadau Nadolig y dref ymlaen ar y sgwâr.

Bore dydd Sadwrn mi fydd yna ddisgo ar gyfer y plant yng Nghanolfan Glasdir (Llyfrgell Llanrwst), ac mi fydd Sion Corn yn gwneud ymweliad. Bydd hefyd Taith Gerdded Natur ar gyfer siaradwyr newydd a siaradwyr rhugl yn cychwyn o Eglwys St Grwst am 10am, a hynny dan arweiniad Cymdeithas Edward Llwyd. Yna bydd cerddoriaeth byw drwy gydol y prynhawn mewn aml dafarndai yn y dref – Gwesty’r Eryrod, Pen y Bryn, New Inn a Llywelyn’s. Artistiaid sy’n chwarae ar y dydd Sadwrn ydy, Meinir Gwilym, TewTewTennau, Lastig Band, Mynadd, Hap a Damwain a chriw lleol yn arwain ar y sesiynau gwerin. Mae hyn oll am ddim!!

Bydd gig Dafydd Iwan a Garry Hughes yng Nghlwb Rygbi Nant Conwy ar y nos Sadwrn, hefyd yn rhan o’r ŵyl, ac yna bydd disgo yn Llywelyn’s i orffen diwrnod llawn cerddoriaeth Gymraeg. Os nad ydych wedi cael digon, mi fydd yna seisynau ‘jamio’ ar y dydd Sul mewn gwahanol dafarndai yn y dref. Mae’r amserlen lawn ar ein tudalen Facebook. Mae am fod yn chwip o benwythnos!

Un o brif amcanion Llanast Llanrwst ydi darparu digwyddiadau a cherddoriaeth Gymraeg ar gyfer trigolion Llanrwst a’r cyffiniau, ond hefyd cefnogi busnesau lleol a chynnwys y dref gyfan yn rhan o’r ŵyl a threfniadau Llanast gydol y flwyddyn.

Dywedodd Hedd Fôn un o drefnwyr mwyaf diweddar yr Ŵyl:
“Mae 20 mlynedd o ddigwyddiadau Llanast Llanrwst yn rhywbeth i’w ddathlu, ac felly gobeithio y daw nifer ohonoch chi draw i ddathlu’r garreg filltir yma gyda ni. Edrych ymlaen at eich gweld chi ar y 1af a’r 2il o Ragfyr!“