Dydd Miwsig Cymru

Bob blwyddyn mae Dydd Miwsig Cymru yn dathlu cerddoriaeth Gymraeg o bob math. Mae cerddoraeth Gymraeg ar gael ymhob man – Radio Cymru, dy siop lyfrau leol, tafarndai, neuaddau, ar YouTube ac ar Spotify.

Mae rhestrau chwarae gwahanol yn arbennig ar gyfer Dydd Miwsig Cymru ar Spotify.

Mae adnoddau i wneud gweithgareddau a chreu posteri ayyb ar gael yma.

Cysyllta â dy Fenter Iaith leol i weld lle mae gigs in dy ardal di!