Mae Gŵyl Rhuthun yn dathlu 30 mlynedd eleni! Felly dewch i Ruthun i gael parti go iawn!

Bydd gweithgareddau yn ystod yr wythnos o 22 Mehefin ymlaen a bydd ‘Top Dre’ ar agor o 29 i 30 Mehefin.

2023

Mae’r digwyddiad enwog ‘Top Dre’ yn cael ei fwynhau gan filoedd bob blwyddyn. Mae dathliad o ddiwylliant, cerddoriaeth a chyfeillgarwch yn Digwyddiad rhwng dau lwyfan yng nghanol Rhuthun yn Sgwâr Sant Pedr. Mae’r awyrgylch yn drydanol ac mae’r digwyddiad rhagorol hwn yn cynnwys bar ac ardal i’r plant.

Criw o wirfoddolwyr lleol sy’n trefnu’r ŵyl gyda chefnogaeth Menter Iaith Sir Ddinbych a Gwion, un o’r swyddogion datblygu yn rhan o’r pwyllgor o wirfoddolwyr yn ei amser sbâr.

Yws Gwynedd yn rocio’r dorf! Watch | Facebook

Mwy o luniau gan Ffotonant ar wefan Cymru Fyw: https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/66086038?fbclid=IwAR2EtP-kwNvAAEmWvy7mQlg36FcDlUdeHPy_sxlwjtGHsMbF8k2WKv64nfE_aem_AdL_dPvCLvF2OWyg3yGMaHn8oelibL7j2MUkgdOTij7Jlul5EspNDLR4VEXZ9zbV3ng