Newyddion

Parti Ponty

Parti Ponty

MAE PARTI PONTY YN DYCHWELYD ELENI! 1.7.2022 Parti Pwll Ponty - Lido Pontypridd gyda Band Pres Llareggub 2.7.2022 Parc Ynys Angharad a Clwb y Bont gyda Al Lewis a’r Band a Catrin Herbert Gŵyl Gymraeg i bawb - Cerddoriaeth fyw Cymraeg | Perfformiadau ysgolion | Grwpiau...

Ffiliffest

Ffiliffest

Mae'n ol! Gŵyl flynyddol yw Ffiliffest a gafodd ei sefydlu gan Menter Caerffili. Diwrnod o hwyl yng Nghastell Caerffili mewn partneriaeth gyda CADW gyda gweithgareddau yn addas i bob oedran. Cerddoriaeth fyw, gweithdai celf a chrefft a chwaraeon, stondinau gyda...

Tafwyl

Tafwyl

DYDDIAD:Bydd Tafwyl 2022 yn digwydd dros deuddydd ar Ddydd Sadwrn y 18fed o Fehefin a Dydd Sul y 19eg o Fehefin.Bydd Wythnos Ffrinj Tafwyl yn cael ei gynnal yn ystod yr wythnos o Ddydd Sul y 12eg o Fehefin i Ddydd Gwener y 17eg o Fehefin 2022. LLEOLIAD:Mae Tafwyl 2022...

Miwsig

Dyma'r fan i gael yr holl wybodaeth am gigiau, cyngherddau, gwyliau cerddorol ag ati mae'r Mentrau Iaith yn eu trefnu neu yn gweithio arnynt! Popeth sydd yn ymwneud gyda cherddoriaeth / miwsig! Gwyliau / Festivals Clicia ar y ddewislen i allu gweld rhestr o wyliau...

Gŵyl Fach y Fro

Gŵyl Fach y Fro

Bydd Gŵyl Fach y Fro, a drefnir gan Fenter Iaith Bro Morgannwg, yn dychwelyd i Ynys y Barri eleni ar ddydd Sadwrn y 21ain o Fai ar ôl dwy flynedd o ohirio’r ŵyl.Mae Gŵyl Fach y Fro yn gyffrous i gyhoeddi’r bandiau fydd yn cymryd rhan eleni. Ymysg y rhai fydd yn...

Gŵyl Fel ‘Na Mai

Gŵyl Fel ‘Na Mai

Ai hon oedd gŵyl gerddorol gyntaf yr haf? Roedd safle Parc Gwynfryn, jyst tu fas i Grymych yng ngogledd sir Benfro, yn LLAWN dop gyda theuluoedd, henoed, ieuenctid, plant, lleol ac o bell yn mwynhau cwmnïaeth, adloniant a digonedd o gerddoriaeth! Dyma'r tro cyntaf i...