Newyddion

Pecyn Trefnu Digwyddiad Cerddorol

Mae Mentrau Iaith Cymru wedi creu pecyn cymorth i bawb allu trefnu digwyddiad cerddorol byw yn eu cymunedau. Mae'r pecyn ar gael i'w gweld yma - rhed drwy'r tudalennau yma: Llyfr-Gwaith-Y-Mentrau-IaithDownload Bu i'r Mentrau Iaith drefnu a chyd-weithio ar dros 400 o...

Gŵyl Newydd – Casnewydd

Gŵyl Newydd – Casnewydd

2022 Gŵyl Gelfyddydol a Diwylliannol Gymraeg Casnewydd ydy Gŵyl Newydd sydd yn digwydd eleni ar Ddydd Sadwrn, Medi 24ain yn Theatr Glan yr Afon, Casnewydd. Mae'r ŵyl yn cael ei chefnogi gan Fentrau Iaith Casnewydd a Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy. Mae hi AM DDIM gan...

Ogi Ogi Ogwr

2023 Mae Menter Bro Ogwr yn falch i gyhoeddi y byddant yn cynnal eu Gŵyl Ogi Ogi Ogwr ym Mharc Gwledig Bryngarw ar y 1af o Orffennaf 2023! Mae’n bleser cael cydweithio ag AWEN. Bydd y prif berfformiadau yn cael eu cynnal yn Nhŷ Bryngarw gyda digonedd o weithgareddau...

Parti Ponty

Parti Ponty

Hwrê! Roedd Parti Ponty yn ôl unwaith eto eleni ar Fai 12fed a 13eg yn bownsio â digwyddiadau a cherddoriaeth yn y Rhondda. Yr un ŵyl Gymraeg yn Rhondda Cynon Taf ac mae croeso cynnes i bawb bob blwyddyn - boed yn siaradwyr Cymraeg neu ddim. Roedd parti yn y pwll, y...

Ffiliffest

Ffiliffest

Bydd Ffiliffest sy'n cael ei threfnu gan Fenter Iaith Caerffili, yn digwydd eleni ar gaeau Owain Glyndŵr ar Fehefin 10fed - ac mae hi am ddim!!! 2022 Diolch i BAWB ddaeth draw i FfiliFfest, Caerffili eleni (2022) - roedd Caerffili yn bownsio!! Mae'n ôl! Gŵyl flynyddol...

Tafwyl

Tafwyl

Gŵyl sydd BOB AMSER yn denu miloedd o bobl ydy Tafwyl yn ein prif ddinas, Caerdydd. Bydd yr ŵyl boblogaidd hon yn digwydd ym mharc Bute eleni gyda'r band BWNCATH yn gorffen y nos Sadwrn ar Orffennaf 15fed - am ddim! 2022 Uchafbwyntiau Tafwyl 2022 Diolch i BAWB ddaeth...

Gŵyl Tawe

Gŵyl Tawe

Pleser Menter Iaith Abertawe yw cyhoeddi’r manylion llawn ar gyfer Gŵyl Tawe ar ddydd Sadwrn y 10fed o Fehefin yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe. Yn ymuno gyda’r rhaglen cerddoriaeth fyw bydd Rogue Jones a Gillie. Hyn fydd perfformiad cyntaf Rogue Jones yn...

Miwsig

Dyma'r fan i gael yr holl wybodaeth am gigiau, cyngherddau, gwyliau cerddorol ag ati mae'r Mentrau Iaith yn eu trefnu neu yn gweithio arnynt! Popeth sydd yn ymwneud gyda cherddoriaeth / miwsig! Gwyliau / Festivals Clicia ar y ddewislen i allu gweld rhestr o wyliau...

Gŵyl Fach y Fro

Gŵyl Fach y Fro

Heidiodd miloedd i Ynys y Barri eto eleni i ymweld â Gŵyl Fach y Fro ar Fai 20fed, 2023! Am adloniant oedd ar gael - a'r cyfan i'w fwynhau yn Gymraeg! Mae'r ŵyl yn rhoi cyfle i'r rhai ifanc iawn gyda pherfformiadau gan ysgolion cynradd i'r rhai mawr gyda band Gwilym,...