Newyddion

CEFNOGAETH AT WCRÁIN

CEFNOGAETH AT WCRÁIN

Mae'r Mentrau Iaith mewn un llais yn condemnio’r rhyfel sydd yn digwydd yn Wcráin ar hyn o bryd.   Dywed Iwan Hywel o Fentrau Iaith Cymru: “Y bobol llawr gwlad sydd yn cael eu effeithio waethaf bob amser mewn rhyfel, nid y rheiny sydd yn achosi...

Cadeirydd Newydd y Mentrau Iaith

Cadeirydd Newydd y Mentrau Iaith

Rydym yn falch rhannu’r newydd fod Dewi Snelson wedi camu i gadeiryddiaeth Mentrau Iaith Cymru ers mis Tachwedd eleni (2021). Bu’n is gadeirydd am y tair blynedd ddiwethaf tra bu Lowri Jones yn cadeirio. Rydym yn diolch yn arbennig i Lowri am ei gwaith diwyd...

Trafod Gwirfoddoli ar y cyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Trafod Gwirfoddoli ar y cyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Fel rhan o bresenoldeb y Mentrau Iaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd eleni, mae Mentrau Iaith Cymru, WCVA a Chomisiynydd y Gymraeg yn cynnal digwyddiad banel i drafodd rol gwirfoddolwyr at gryfhau'r Gymraeg yn ein cymunedau. Mae'r digwyddiad yn rhan o...

Y Mentrau Iaith yn anelu am Farc Ansawdd PQASSO

Y Mentrau Iaith yn anelu am Farc Ansawdd PQASSO

Diolch i gylchgrawn 'Rhwydwaith Cymru' WCVA am dynnu sylw at un o nodau pwysicaf y Mentrau Iaith dros y blynyddoedd nesaf - sef anelu am Farc Ansawdd PQASSO trwy gyfrwng y Gymraeg. Gallwch ddarllen mwy am PQASSO yma.

Triawd y Mentrau

Triawd y Mentrau

Cyflwyno Heledd a Marged Heledd a Marged sydd wedi ymuno ag Iwan Hywel i greu tîm Mentrau Iaith Cymru. Mae Marged yn rhannu swyddfa gydag Iwan yn Llanrwst, Sir Conwy a Heledd mewn swyddfa yng Nghanolfan Gymraeg Yr Atom, Caerfyrddin, Sir Gâr. Dechreuodd Heledd ddiwedd...

Cofiwch Ddiwrnod Glyndŵr

Owain Glyndŵr oedd yr arweinydd Cymreig olaf i arwain gwrthryfel yn erbyn Brenin Lloegr. Yn hanu o linach frenhinol Powys a'r Deheubarth, fe'i cyhoeddwyd yn Dywysog Cymru yng Nglyndyfrdwy ar Fedi 16, 1400 ym mhresenoldeb llysgenhadon o'r Alban, Ffrainc a Sbaen. Bob...