Newyddion

Clwb Theatr Cymru yn ôl!

Clwb Theatr Cymru yn ôl!

Mae’r Mentrau Iaith a Theatr Genedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi eu bod yn cynnal Clwb Theatr Cymru eto eleni er mwyn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd creadigol a hybu sgiliau perfformio i blant ledled Cymru dros yr haf. Bydd Clwb Theatr Cymru yn dod â phlant Cymru...

*Swydd Wag* Swyddog Maes Digidol

*Swydd Wag* Swyddog Maes Digidol

TROSOLWG Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn chwilio am unigolyn i weithio ar gynllun i gefnogi pobl di-waith i chwilio am swyddi ar-lein. Mi fydd y person delfrydol yn hunan ddisgybledig a brwdfrydig. Cyflogwr: Menter Gorllewin Sir Gâr Cyflog: £20,540 - £24,657 Dyddiad...

*Swydd Wag* Swyddog Prosiect PROFI

*Swydd Wag* Swyddog Prosiect PROFI

Trosolwg Mae Menter Gorllewin Sir Gâr yn chwilio am berson i fod yn bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau am gynllun Profi, er mwyn i bobl ifanc gallu cael budd o’r cynllun a gwella eu sgiliau byd gwaith. Cyflogwr: Menter Gorllewin Sir Gâr Cyflog: £19,819 Dyddiad Cau:...

Swydd Wag gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Swydd Wag gyda Menter Iaith Fflint a Wrecsam

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam yn chwilio am Swyddog Datblygu (Swydd barhaol llawn amser yn ddibynnol ar gyllid ac adnoddau).  Gweler https://menterfflintwrecsam.cymru/hysbyseb-swydd-swyddog-datblygu/ am fwy o fanylion.  Dyddiad cau hanner dydd, Dydd Mercher...

Ras yr Iaith yn ehangu

Ras yr Iaith yn ehangu

Mae Ras yr Iaith, yr unig ras drwy’r byd sy’n hyrwyddo’r iaith Gymraeg, yn ehangu. Eleni mi fydd y Ras, y trydydd ers ei sefydlu, yn mynd i ardaloedd newydd o Gymru gan ymweld am y tro cyntaf â’r gogledd Ddwyrain a’r de Ddwyrain. Mi fydd y Ras yn cychwyn yn Wrecsam ar...