Newyddion

*Swydd Wag* Menter Iaith Bangor

*Swydd Wag* Menter Iaith Bangor

Swyddog Datblygu Canolfan Iaith Bangor Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg ym Mangor? Mae Menter Iaith Bangor a Chyngor Gwynedd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i arwain y gwaith a datblygu syniadau newydd ac...

Gŵyl Tawe – Gŵyl Newydd i Abertawe

Gŵyl Tawe – Gŵyl Newydd i Abertawe

Mae Menter Iaith Abertwe yn gyffrous iawn i allu cyhoeddi gŵyl iaith Gymraeg newydd ar gyfer Abertawe! Bydd Gŵyl Tawe yn digwydd tu allan i dafarn y Railway Inn yng Nghilâ ar ddydd Sadwrn y 4ydd o Fedi. Bydd cerddoriaeth fyw gan Papur Wal, Mari Mathias, a Bwca, a DJs...

*Swydd Wag* Swyddog Cymunedol Menter Bro Ogwr

*Swydd Wag* Swyddog Cymunedol Menter Bro Ogwr

Mae Menter Bro Ogwr yn chwilio am Swyddog Cymunedol brwd ac egnïol i ymuno â'r tîm i hybu a chynyddu defnydd o'r Gymraeg o fewn cymunedau Pen-y-bont ar Ogwr trwy gynnal ystod eang o weithgareddau a phrosiectau. Cyflogwr: Menter Bro Ogwr Sir: Pen-y-bont ar Ogwr Cyflog:...

Clwb Theatr Cymru yn ôl!

Clwb Theatr Cymru yn ôl!

Mae’r Mentrau Iaith a Theatr Genedlaethol Cymru yn falch o gyhoeddi eu bod yn cynnal Clwb Theatr Cymru eto eleni er mwyn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd creadigol a hybu sgiliau perfformio i blant ledled Cymru dros yr haf. Bydd Clwb Theatr Cymru yn dod â phlant Cymru...

Ras yr Iaith yn ehangu

Ras yr Iaith yn ehangu

Mae Ras yr Iaith, yr unig ras drwy’r byd sy’n hyrwyddo’r iaith Gymraeg, yn ehangu. Eleni mi fydd y Ras, y trydydd ers ei sefydlu, yn mynd i ardaloedd newydd o Gymru gan ymweld am y tro cyntaf â’r gogledd Ddwyrain a’r de Ddwyrain. Mi fydd y Ras yn cychwyn yn Wrecsam ar...

Eluned Morgan AC i gyfarfod â’r cymeriad poblogaidd Magi Ann

Eluned Morgan AC i gyfarfod â’r cymeriad poblogaidd Magi Ann

Mewn sesiwn stori a chân arbennig i ddisgyblion Ysgol Bro Alun, Gwersyllt, wedi’i drefnu gan Fenter Iaith Fflint a Wrecsam ar ddydd Gwener y 9fed o Fawrth rhwng 1.30 a 2.30pm, bydd Eluned Morgan, Gweinidog dros y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes yn cyfarfod â’r cymeriad...

Swydd gyda Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Swydd gyda Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn chwilio am swyddog ieuenctid hŷn. Teitl y swydd: Swyddog Ieuenctid Hŷn Cyflog: £21,004 y flwyddyn / pro rata Oriau gwaith: 37.5 awr yr wythnos Lleoliad: Swyddfa Menter Iaith Rhondda Cynon Taf, Ysgolion cyfun a lleoliadau cymunedol...