Newyddion

*Swydd Wag* Menter Iaith Bangor

*Swydd Wag* Menter Iaith Bangor

Swyddog Datblygu Canolfan Iaith Bangor Hoffech chi gyfle i weithio gyda sefydliad sy’n hyrwyddo a datblygu’r defnydd o’r Gymraeg ym Mangor? Mae Menter Iaith Bangor a Chyngor Gwynedd yn chwilio am unigolyn brwdfrydig i arwain y gwaith a datblygu syniadau newydd ac...

*Swydd Wag* Swyddog Cymunedol Menter Bro Ogwr

*Swydd Wag* Swyddog Cymunedol Menter Bro Ogwr

Mae Menter Bro Ogwr yn chwilio am Swyddog Cymunedol brwd ac egnïol i ymuno â'r tîm i hybu a chynyddu defnydd o'r Gymraeg o fewn cymunedau Pen-y-bont ar Ogwr trwy gynnal ystod eang o weithgareddau a phrosiectau. Cyflogwr: Menter Bro Ogwr Sir: Pen-y-bont ar Ogwr Cyflog:...