Newyddion

Ysgol bêl-droed Cymraeg gyda’r Elyrch

Ysgol bêl-droed Cymraeg gyda’r Elyrch

Ar y cyd gydag Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl-droed Abertawe, mae Menter Iaith Abertawe wedi trefnu Ysgol Bêl-droed i blant rhwng 8 a 11 oed. Ym mis Mehefin a Gorffennaf 2021 bydd cyfle gwych i blant gymdeithasu yn y Gymraeg a chwrdd â ffrindiau newydd o ysgolion...

Cynnal Gŵyl Gwenllian 2021

Cynnal Gŵyl Gwenllian 2021

Am yr ail flwyddyn yn olynol cynhelir Gŵyl Gwenllian ym Methesda a’r cyffiniau gyda digwyddiadau amrywiol rhwng dydd Iau 10feda dydd Sul 13eg o Fehefin 2021. Yn sgil y llacio ar reolau cymdeithasol, bydd sawl gweithgaredd wyneb yn wyneb. Yn eu plith bydd gweithdy celf...

Cyhoeddi hoff ‘chant’ Cymru!

Cyhoeddi hoff ‘chant’ Cymru!

Ry'n ni'n falch o gyhoeddi mai 'chant' Osian Jones o Aberaeron yw hoff chant Cymru yng nghystadleuaeth Gwlad y Chants! Fel rhan o Gwlad y Chants roedd y Mentrau Iaith a Chymdeithas Bêl-droed Cymru yn galw ar gefnogwyr pêl-droed Cymru i bleidleisio ar gyfer ‘chant’...