Newyddion

Profiad ymwelwyr a’r iaith Gymraeg

Arolwg ar gyfer ymwelwyr a Bwrdeistref Sirol Conwy sy’n siarad Cymraeg Rydym yn casglu gwybodaeth am eich barn tuag at yr iaith Gymraeg fel y gallwn archwilio ffyrdd newydd o wella’r profiad ymwelwyr ym Mwrdeistref Sirol Conwy. Bydd eich barn chi yn ein helpu ni i...

Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr dros Gymru

Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr dros Gymru

Mae gwirfoddolwyr yn rhan greiddiol o waith llawer iawn o elusennau a mudiadau eraill. Maen nhw’n bresenoldeb gwerthfawr mewn nifer o gymunedau, ac maen nhw’n gwneud gwahaniaeth mewn mannau mor amrywiol â chlybiau chwaraeon, llyfrgelloedd, ysgolion ysbytai, yr Urdd,...

Menter Iaith Conwy: syniadau atgyweirio hen neuadd

Menter Iaith Conwy: syniadau atgyweirio hen neuadd

Mae Menter Iaith Conwy yn chwilio am syniadau ar sut i ddefnyddio hen neuadd yn nho eu pencadlys ar sgwâr Llanrwst. https://youtu.be/1h7q_MbnsHk Eisoes maent wedi addasu dau lawr cyntaf adeilad hen fanc HSBC yn y dref yn swyddfeydd i Menter Iaith Conwy, Cyfieithu...

Gwylio Gŵyl Fach y Fro Eto a Chyhoeddi Artistiaid Tafwyl

Gwylio Gŵyl Fach y Fro Eto a Chyhoeddi Artistiaid Tafwyl

Wnes di wylio fideos Gŵyl Fach y Fro? Cer draw i wefan AM  i wylio'r holl gynnwys ETO! Cyhoeddi Artistiaid Tafwyl Tafwyl yw gŵyl Gymraeg Caerdydd, dathliad o gerddoriaeth a diwylliant Cymraeg yn ein Prifddinas wedi ei drefnu gan Fenter Caerdydd. Ymhlith yr...

Cydweithio i gynnig gweithgareddau i ddysgwyr

Cydweithio i gynnig gweithgareddau i ddysgwyr

Mae'r Mentrau Iaith a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi cydweithio i greu logo newydd. Bydd y logo yn cael ei ddefnyddio ar bosteri digwyddiadau sy’n addas ar gyfer dysgwyr lefelau Canolradd ac Uwch i fwynhau’r Gymraeg o 1af Ebrill, 2021. Coffi a Chlonc,...

Gwlad y Chants!

Gwlad y Chants!

Caru pêl-droed? Mae cystadleuaeth Euro2020 yn agosáu, a ry’n ni am i TI greu ‘chant’ pêl-droed -cân neu rap - i'r Wal Goch ei floeddio wrth gefnogi Cymru.  Beth sydd angen ei wneud?   Cer amdani a chreu ‘chant’ Gymraeg neu ddwyieithog sy’n addas i bawb...

Un gwefan ganolog i’r Papurau Bro

Un gwefan ganolog i’r Papurau Bro

Yn mis Mawrth 2021 lansiwyd gwefan newydd ar gyfer yr holl Bapurau Bro Cymraeg www.papuraubro.cymru. Bwriad y wefan yw creu un man canolog lle gall ddarllenwyr hen a newydd ddarganfod gwybodaeth am yr holl Bapurau Bro Cymraeg.  Mae’r wefan yn cynnig gwybodaeth...

Gŵyl Fach y Fro i fynd yn Ddigidol

Gŵyl Fach y Fro i fynd yn Ddigidol

Bydd Gŵyl Fach y Fro, dathliad blynyddol o gelfyddydau a diwylliant Cymreig ym Mro Morgannwg yn cael ei chynnal yn ddigidol yn 2021. Bydd rhaglen o ddigwyddiadau yn cael ei ffrydio ar blatfform AM Ddydd Sadwrn, Ebrill 17eg, gan gynnig cyfuniad cyffrous o gerddoriaeth,...

Dathlu Gŵyl Dewi o Gartref

Dathlu Gŵyl Dewi o Gartref

Mae'n Ddydd Gŵyl Dewi dra gwahanol eleni heb yr un orymdaith. Ond bydd digon o ddathlu, a hynny o'n cartrefi! Gweithgareddau o Gartref Mae gan y Mentrau Iaith lu o weithgareddau wedi eu trefnu i bob oed dros yr wythnos nesaf. Gwna'r pethau bychain Dyma un o negeseuon...