Newyddion

Menter Iaith Sir Caerffili ar restr fer Gwobrau Elusennau Cymru

Menter Iaith Sir Caerffili ar restr fer Gwobrau Elusennau Cymru

Mae Menter Iaith Sir Caerffili wedi cyrraedd y rhestr fer olaf ar gyfer y wobr Defnydd Gorau o’r Gymraeg yng Ngwobrau Elusennau Cymru 2019, a gynhelir ar 15 Tachwedd. Mae Gwobrau Elusennau Cymru yn gynllun newydd sbon gan CGGC sy'n cydnabod ac yn dathlu'r cyfraniad...

Cynhadledd Flynyddol Mentrau Iaith Cymru

Cynhadledd Flynyddol Mentrau Iaith Cymru

Gwerth Economaidd y Gymraeg o blith rhai o brif bynciau Cynhadledd Flynyddol y Mentrau Iaith Eleni, bydd ein cynhadledd flynyddol i Brif Swyddogion a Chadeiryddion y 23 Menter Iaith yng Nghymru yn cael ei chynnal ar y 17eg a’r 18fed o Dachwedd yng Nghanolfan Soar,...