Diolch i gylchgrawn ‘Rhwydwaith Cymru’ WCVA am dynnu sylw at un o nodau pwysicaf y Mentrau Iaith dros y blynyddoedd nesaf – sef anelu am Farc Ansawdd PQASSO trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gallwch ddarllen mwy am PQASSO yma.

Rhwydwaith Cymru