Fel rhan o bresenoldeb y Mentrau Iaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd eleni, mae Mentrau Iaith Cymru, WCVA a Chomisiynydd y Gymraeg yn cynnal digwyddiad banel i drafodd rol gwirfoddolwyr at gryfhau’r Gymraeg yn ein cymunedau.

Mae’r digwyddiad yn rhan o waith ehangach mae Mentrau Iaith Cymru yn bwriadu ei wneud er mwyn cydnabod a chynyddu’r niferoedd sy’n gwirfoddoli drwy gyfrwng y Gymraeg, ac er mwyn y Gymraeg, dros Gymru.

1

 

Digwyddiadau eraill yn yr Eisteddfod:

 

 

Diwrnod

Yn Y Cwt

Ar y Stondin

Sadwrn10:00-12:00 – Creu Flog Dad-focsio

12:00-15:00 – Gweithdy Hwla Hwps

15:00 – 16:00 – Disgo Distaw

 

10:30-11:00 – Amser Stori
Sul10:00-12:00 – Creu Flog Dad-focsio

13:00-15:00 – Ymlacio gyda Ap Cwtsh

15:00 – 16:00 – Disgo Distaw

10:30-11:00 – Amser Stori

 

Llun10:00-12:00 – Creu Flog Dad-focsio

13:00-15:00 – Ymlacio gyda Ap Cwtsh

15:00 – 16:00 – Disgo Distaw

10:30-11:00 – Amser Stori

 

Mawrth10:00-12:00 – Creu Flog Dad-focsio

13:00-15:00 – Ymlacio gyda Ap Cwtsh

15:00 – 16:00 – Disgo Distaw

10:30-11:00 – Amser Stori

11:30 – 12:00 – Digwyddiad Marchnad Lafur Cymraeg: Diweddariad o’r prosiect sy’n edrych ar ffyrdd o ddatblygu iaith a’r economi ar y cyd

Mercher10:00 – 12:00 – Creu Flog Dad-focsio

12:00-15:00 – Creu Penwisg Blodau

15:00 – 16:00 – Disgo Distaw

10:30-11:00 – Amser Stori

11:30 – 12:30 – Digwyddiad Addysg Oedolion Cymru: dathlu partneriaeth dysgu a Mentrau Iaith Cymru

15:00 – 16:00 – Holi ac Ateb Brwydr Y Bandiau Caerdydd: Cyfle i holi Y Sybs a Wigwam, dau fand o ardal Caerdydd sydd yn rownd derfynnol Brwydr y Bandiau eleni

Iau10:00-12:00 – Creu Flog Dad-focsio

12:00-15:00 – Creu Penwisg Blodau

15:00 – 16:00 – Disgo Distaw

10:00 – 16:30 – Cronfa Loteri Fawr: Bydd gwybodaeth am grantiau Cronfa Loteri Fawr a chyfle i holi aelod o staff ar y stondin trwy’r dydd

10:30-11:00 – Amser Stori

17:00 – 18:00 – #MC20: Cyfle i ddathlu pen-blwydd Menter Caerdydd yn 20 oed!

Gwener10:00-12:00 – Creu Flog Dad-focsio

12:00-15:00 – Creu Penwisg Blodau

15:00 – 16:00 – Disgo Distaw

10:30-11:00 – Amser Stori

10:30-11:00 – Amser Stori

14:00 – 15:00 – Fforwm yr Eliffant Pinc

Sadwrn10:00-12:00 – Creu Flog Dad-focsio

12:00-15:00 – Creu Penwisg Blodau

15:00 – 16:00 – Disgo Distaw

10:30-11:00 – Amser Stori