Newyddion

Menter Bro Ogwr yn dathlu 25

Menter Bro Ogwr yn dathlu 25

Mae 2018 yn flwyddyn fawr i Fenter Bro Ogwr yn dathlu’r garreg filltir o gyrraedd chwarter canrif ers ffurfio. Ar Dachwedd 23ain bydd Menter Bro Ogwr yn cynnal Cinio Gala yng Ngwesty Heronston, Penybont-ar-Ogwr gyda diddanwyr lleol sydd wedi gweld gwerth mawr yng...

Menter Bro Ogwr yn cefnogi diwydiant gerddoriaeth Gymraeg

Menter Bro Ogwr yn cefnogi diwydiant gerddoriaeth Gymraeg

Er mwyn nodi Dydd Miwsig Cymru ar 9 Chwefror, 2018, mae dau berson ifanc lleol sy’n frwd gerddoriaeth wedi sôn am y gefnogaeth a roddwyd i'r sin gerddoriaeth Gymraeg gan Fenter Bro Ogwr. Dechreuodd Rhys Upton, DJ o Flaengarw, ei fusnes ei hun, 'Adloniant Rhys Upton...