Mae’r dyddiad Hydref 15fed wedi sefydlu ei hun erbyn hyn fel Dydd Shwmae Su’mae, diwrnod i annog pawb gyfarch yn Gymraeg.

Eleni mae Mentrau Iaith Cymru wedi cydweithio gyda Mudiad Dathlu’r Gymraeg i greu’r cerdyn post yma ar gyfer dysgwyr y dyfodol.

Shwmae

Dyma ychydig o esiamplau o sut ddathlodd y Mentrau Iaith y diwrnod: