Mae Mentrau Iaith Cymru a PYST wedi cyhoeddi eu bod am gydweithio i lansio a datblygu cylchdaith gigs newydd ar gyfer artistiaid Cymraeg. Bydd y daith gyntaf yn digwydd yn y Gwanwyn. Nôd y gylchdaith yw cynnig cyfleon i artistiaid deithio Cymru gyda’r pwyslais ar...