Newyddion

Hengwrt – canolfan newydd Menter Dinefwr

Hengwrt – canolfan newydd Menter Dinefwr

Prosiect adnewyddu yn Llandeilo i agor ei ddrysau cyn y Nadolig Bydd canolfan newydd Menter Dinefwr, Hengwrt, yn Llandeilo yn agor ei drysau mewn pryd ar gyfer y Nadolig yn dilyn gwaith adnewyddu sylweddol.Mae Hengwrt yn ganolfan gymunedol newydd sydd wedi'i lleoli ar...

Menter Bro Dinefwr i ddatblygu canolfan gymunedol

Menter Bro Dinefwr i ddatblygu canolfan gymunedol

Ar Chwefror 15fed, 2018 cyhoeddod Menter Bro Dinefwr eu wedi bod yn llwyddiannus gyda chais am arian i ddatblygu canolfan gymunedol a phrosiect gwerth dros £2 filiwn yng nghanol tref Llandeilo. Drwy raglen Trosglwyddo Asedau Cymunedol (CAT2) y Gronfa Loteri Fawr,...