Mae 2021 yn flwyddyn bwysig iawn i Fenter Cwm Gwendraeth Elli. Eleni, mae’r Fenter yn dathlu 30 mlynedd ers ei sefydlu yn 1991.  Yn amlwg mae ‘na dipyn o heriau wedi bod i allu dathlu’r Penblwydd pwysig hwn, ond llwyddwyd i gael llwyth o ddigwyddiadau amrywiol er mwyn gallu dathlu gyda’r gymuned mae’r Fenter wedi bod yn ei gwasanaethu dros 30 mlynedd!

Cer i ymweld gyda thudalen Facebook y Fenter i weld mwy o’r hyn ddigwyddodd yn ystod eu dathliadau yma.

Dathlu yn Y Cwtsh, Pontyberem
Dod ynghyd i ddathlu
Pa ffordd well i ddathlu na gyda LLWYTH o FWYD!
Uchafbwynt y dathliadau oedd cael dod ynghyd yng nghaffi’r Cwtsh ym Mhontyberem