Newyddion

Cmon Cymru – Cefnoga dy wlad, Cefnoga’r Gymraeg

Cmon Cymru – Cefnoga dy wlad, Cefnoga’r Gymraeg

Yn ystod mis Mai eleni, mae'r Mentrau Iaith wedi bod yn cynnal ymgyrch i gasglu llofnodion a negeseuon cefnogaeth pobl o bob cwr o Gymru i dîm Pêl-droed Cymru wrth iddynt baratoi a theithio i Ffrainc ar gyfer Pencampwriaeth Ewro 2016. Gyda dros 20,000 o negeseuon...

Y Gymraeg: Arf farchnata i fusnesau a chymunedau Cymru?

Y Gymraeg: Arf farchnata i fusnesau a chymunedau Cymru?

Dyma fydd un o gwestiynau Cynhadledd Flynyddol Swyddogion y Mentrau sy’n cael ei chynnal yng Nghanolfan Gymraeg newydd sbon Caerdydd, yr Hen Lyfrgell yfory, 2il o Chwefror. Bydd y sesiynau, sy’n tynnu swyddogion datblygu a phrosiect o bob cwr o Gymru at ei gilydd yn...