Newyddion

PAID A BOD OFN – RHAG DEDDFU

PAID A BOD OFN – RHAG DEDDFU

Mae'r Mentrau Iaith yn annog cymaint o bobol a phosib i ymateb i 3 ymgynghoriad sydd yn ymwneud a dyfodol Cymraeg yn ein cymunedau yng Nghymru.  Medd Dewi Snelson, cadeirydd y Mentrau Iaith:  “Gan ddilyn yr ystrydeb hwnnw, fel bysus mae 3 ymgynghoriad o bwys wedi...

Galw i Ddiogelu Cyllid s4c

Galw i Ddiogelu Cyllid s4c

Mae Mentrau Iaith Cymru, mudiad cenedlaethol sy'n cefnogi gwaith y 23 Menter Iaith ar draws Cymru, yn datgan ein gwrthwynebiad i fwriad Llywodraeth San Steffan i dorri grant S4C, ein hunig sianel deledu Cymraeg, o 26% erbyn 2020. Credwn y byddai'r toriadau arfaethedig...