Newyddion

PAID A BOD OFN – RHAG DEDDFU

PAID A BOD OFN – RHAG DEDDFU

Mae'r Mentrau Iaith yn annog cymaint o bobol a phosib i ymateb i 3 ymgynghoriad sydd yn ymwneud a dyfodol Cymraeg yn ein cymunedau yng Nghymru.  Medd Dewi Snelson, cadeirydd y Mentrau Iaith:  “Gan ddilyn yr ystrydeb hwnnw, fel bysus mae 3 ymgynghoriad o bwys wedi...

Datblygu Cymunedau Dwyieithog yn y Gogledd Ddwyrain

Datblygu Cymunedau Dwyieithog yn y Gogledd Ddwyrain

Eleni mae swyddogion newydd wedi eu penodi ym Menter Iaith Fflint a Wrecsam a Menter Iaith Sir Ddinbych er mwyn helpu cymunedau i sefydlu grwpiau cymunedol neu gynnig cymorth i grwpiau sydd eisoes yn bodoli. Diben y prosiect yw annog grwpiau i gynnal digwyddiadau er...

Menter Caerdydd gwerth 1.9 miliwn i economi Caerdydd

Menter Caerdydd gwerth 1.9 miliwn i economi Caerdydd

Ddydd Mercher y 13eg o Orffennaf, yn y Senedd ym Mae Caerdydd, lansiodd Menter Caerdydd adroddiad o ‘Asesiad o Werth  Economaidd Menter Caerdydd i brifddinas Cymru’ yng nghwmni Vaughan Gething AC, Alun Davies AC, Gweinidog dros y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, ac...