Mae Mentrau Iaith Cymru yn falch iawn o gyhoeddi bod ein cais grant i Gronfa Strategol Gwirfoddoli Cymru yn llwyddiannus,...