Newyddion

(Cymraeg) Cyhoeddi enillydd Brwydr y Bandiau 2011

Cynhaliwyd rownd derfynol Brwydr y Bandiau Menter Iaith Cymru a BBC Radio Cymru 2011 ar C2 BBC Radio Cymru ar Mai 4ydd, a chyhoeddwyd mai’r enillydd yw Siân Miriam o Ysgol Gyfun Llangefni, Sir Fôn. Bydd y disgybl 17 oed o Langristiolus nawr yn cael cyfleon i...

(Cymraeg) Enillwyr Brwydr y Bandiau 2008

  Llongyfarchiadau i’r Offbeats o Grymych ar ennill Brwydr y Bandiau Mentrau Iaith Cymru / C2 Radio Cymru 2008, gan guro Stone Free (o Aberystwyth) a Tempo (hefyd o Grymych) yn y rownd derfynol ar Orffennaf 2ail. Mae’r wobr i’r band ifanc yn un sylweddol –...