Llongyfarchiadau i Nebula o Abertawe am enill gystadleuaeth 2012.

 

Mae Nebula yn derbyn y canlynol fel gwobr: • cytundeb i recordio Sesiwn i C2, Radio Cymru (fel arfer 3 cân) • perfformio mewn Gŵyl fawr genedlaethol megis Maes B, yr Eisteddfod Genedlaethol • perfformio yng Ngŵyl Sŵn 2012 • perfformio ar lwyfan y Pentref Ieuenctid, Sioe Frenhinol 2012 • chwarae yng Ngŵyl Gwydir • cael erthygl ‘tudalen-lawn’ yn un o rifynnau cylchgrawn ‘Y Selar’ • sesiwn luniau hanner diwrnod gyda ffotograffydd proffesiynol • cynnig i chwarae mewn gigs Mentrau Iaith Cymru