Dros y misoedd nesaf, bydd y Mentrau Iaith ar y cyd â’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn cynnal dwy gyfres newydd o deithiau tywys ‘Ar Droed’ mewn lleoedd arbennig yng Nghymru ar gyfer siaradwyr Cymraeg– hen a newydd. Yn dilyn llwyddiant teithiau natur ‘Ar...