Mae Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy yn chwilio am Swyddog Datblygu Cymunedol brwdfrydig a hyderus i drefnu a chefnogi gweithgareddau i hybu a hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ym Mlaenau Gwent a Thorfaen.

Dyddiad Cau: 15/09/2017

Amser Cau: 17:30

Cyfweliadau: Dydd Llun Medi 25ain, 2017

Lleoliad: Canolfan Iago Sant, Heol Hanbury, Pont-y-pŵl, Torfaen, Cymru, NP4 6JT.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Mary Scourfield (Prif Swyddog)

Ffôn: 01495 755861

E-bost: mary@menterbgtm.org

Cytundeb parhaol ond yn ddibynnol ar gyllid ac adnoddau (yn ddelfrydol bydd hon yn swydd amser llawn ond gellir ystyried ymgeiswyr sydd am weithio rhan amser.)

Ewch i’n Gwefan am fwy o wybodaeth ac am ffurflen gais, gweler isod.

Cyflog – £22,000 (gyda chyfraniad pensiwn o 6% yn ychwanegol)

Gwefan am fwy o wybodaeth menterbgtm.cymru

Dyddiad cau i ymgeiswyr BGTM15 Medi 2017