Y Mentrau Iaith

Cryfhau'r Gymraeg yn y Gymuned

Dod o Hyd i fy Menter Iaith Leol

Dod o Hyd i fy Menter Iaith Leol

Agoriad Mawr Llwybr Cwm-Rhyd-y-Rhosyn ar faes Eisteddfod yr Urdd gyda Dafydd Iwan ac Edward Morus Jones ar 27 Mai

Mae’r Mentrau Iaith yn dathlu 50mlynedd ers rhyddhau recordiadau Cwm-Rhyd-y-Rhosyn gyda llwybr arbennig trwy’r Cwm ar eu stondin yn faes Eisteddfod yr Urdd eleni. Bydd Agoriad Mawr gyda Dafydd Iwan ac Edward Morus Jones ddydd Llun, 27 Mai am 11yb ar stondin Mudiad...

Cyhoeddi manylion llawn Gŵyl Tawe 2024

Mae Menter Iaith Abertawe wedi cyhoeddi’r manylion llawn ar gyfer Gŵyl Tawe 2024 ar ddydd Sadwrn yr 8fed o Fehefin yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe. Yn ymuno gyda’r rhaglen cerddoriaeth fyw bydd Alffa, Rogue Jones, ac yn cloi’r diwrnod, Das Koolies. Mae...

Dathlu 50mlwyddiant Cwm-Rhyd-y-Rhosyn gyda’r Mentrau Iaith ar faes Eisteddfod yr Urdd

Mae hanner canrif bellach ers i recordiau Cwm-Rhyd-y-Rhosyn gan Dafydd Iwan ac Edward Morus Jones gael eu cyhoeddi gyntaf. Digon o achlysur i’r Mentrau Iaith ddathlu’r gyda llwybr arbennig trwy fyd hudol y Cwm ar eu stondin ar faes Eisteddfod yr Urdd. Bydd y llwybr...

Tlws Coffa Aled Roberts

Tlws i wirfoddolwyr am gyfraniad nodedig i’r sector Dysgu Cymraeg

Digwyddiadau