Mae MIC yn edrych i hybu gwyliau cymunedol gyda phwyslais ar gerddoriaeth boblogaidd Cymraeg drwy gynnig cefnogaeth ariannol i sefydliadau a grwpiau lleol. Bydd grantiau hyd at £5,000 ar gael i’w cynorthwyo gyda’r gwaith o drefnu a chynnal gweithgaredd sy’n cyfrannu at fwy o ddefnydd o’r Gymraeg yn gymunedol.

Dyddiad cau ceisiadau: 12yh, dydd Gwener 26/04/2019

Am fwy o wybodaeth am y grantiau a phwy all wneud cais ebostiwch Marged Rhys ar marged@mentrauiaith.cymru neu ffonio 01492 643401 neu lawrlwythwr yr Amodau a’r Ffurflen Gais yma >